VNPO wil alle orgelactiviteiten op website

Text Example

advertentieDe VNPO wil alle orgelactiviteiten in ons land melden op de website van de vereniging. De Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en -cultuur, zoals de organisatie voluit heet, wil echt als platform voor de orgelcultuur fungeren en heeft daarom het initiatief genomen om op de site een pagina ‘Nieuws en activiteiten’ in te richten. ,,Nog te vaak worden verschillende belangrijke orgelactiviteiten in ons kleine land op één dag gepland’’, zegt de VNPO.

,,Dikwijls blijkt het ene organisatiecomité te laat op de hoogte van de plannen van anderen, waardoor activiteiten samenvallen en (dus) minder belangstellenden trekken. Je kunt als orgelliefhebber nu eenmaal niet op twee plaatsen tegelijk zijn.’’

Op de site moet iedereen in één oogopslag kunnen zien welke orgelactiviteiten waar en op welke datum plaatsvinden. De VNPO hoopt dat iedereen die iets op orgelgebied organiseert, de website raadpleegt, een datum prikt en de voorgenomen activiteit in een zo vroeg mogelijk stadium te meldt aan de VNPO, Postbus 10854, 1001 EW Amsterdam, of vnpo@vnpo.nl. Vermeld in elk geval datum, plaats en activiteit, en mogelijk een contact- of webadres.

Meer informatie

www.vnpo.nl

© 2005 orgelnieuws.nl