Voltooide werkenlijsten Andriessen en De Klerk gepresenteerd

In het Haarlemse stadhuis zijn vrijdag 17 april de onlangs voltooide werkenlijsten van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk gepresenteerd. De beide opuslijsten werden op verzoek van de Andriessen/De Klerk Stichting samengesteld door Lourens Stuifbergen.

Text Example

advertentieDe tot nu toe bekende werkenlijst van Hendrik Andriessen (1892-1981) was samengesteld door Ronald Vermeuelen en verscheen in 1992 in zijn boek Duizend kleuren van muziek – leven en werk van Hendrik Andriessen. Bijna 25 jaar later kon Stuifbergen de lijst verder aanvullen een corrigeren met hulp van digitale onderzoeksmogelijkheden en gevonden manuscripten uit de nalatenschap van Albert de Klerk en Herman Strategier.

Tien jaar na het overlijden van Albert de Klerk (1917-1998) kreeg Lourens Stuifbergen, oud-student en conservatoriumcollega, de muzikale nalatenschap van deze Haarlemse musicus ter inventarisatie en archivering. Aan de hand daarvan stelde Stuifbergen in 2009 al eens een werkenlijst samen. De nu verschenen lijst is een herziene versie met een nieuwe indeling, correcties en een aanvulling met onder meer na 2009 ontdekte composities.

De eerste exemplaren van de bij Donemus in druk verschenen werkenlijsten werden vrijdag uitgereikt aan Caecilia Andriessen, Eugénie van der Grinten (kleindochter van Hendrik Andriessen), Brigit de Klerk en Lourens Stuifbergen. De lijsten zijn ook als pdf beschikbaar op de website van de Andriessen/De Klerk Stichting.

Met de presentatie heeft de stichting het startschot gegeven voor feestelijkheden die in 2017 plaats moeten vinden ter gelegenheid van de herdenking van zowel de 125e geboortedag van Hendrik Andriessen als de 100e geboortedag van Albert de Klerk.