Voorjaarsexcursie Organum Frisicum naar Woudsend en Sneek

Het orgel in de Martinikerk te Sneek | © fotografie Gérard van Betlehem

Op zaterdag 6 april 2024 organiseert Stichting Organum Frisicum haar jaarlijkse voorjaarsexcursie. Dit keer worden onder begeleiding van Peter van der Zwaag en Bob van der Linde orgels bezocht in Woudsend en Sneek.

Text Example

advertentieDe excursie begint om 09.45 uur in De Karmel in Woudsend, een protestantse Waterstaatskerk uit 1837. Hier zal het orgel van Bakker & Timmenga uit 1938, geplaatst in een kas van J.C. Scheuer, worden gepresenteerd. Vervolgens zal het Van Gruisen-orgel worden bezocht in de Sint-Michaelkerk, de enige bewaard gebleven schuilkerk in Friesland en tevens de oudste rooms-katholieke kerk in de provincie.

In Woudsend is het mogelijk om in Kerk-Restaurant ’t Pronkje voor € 12,50 een lunch te reserveren. Ook bestaat de optie om op eigen gelegenheid te lunchen.

Sneek

’s Middags voert de excursie langs twee orgels in Sneek. In de Sint-Martinuskerk wordt het Maarschalkerweerd-orgel bezocht, terwijl in de protestantse Martinikerk het Schnitger/Van Dam-orgel zal worden gepresenteerd.

Traditiegetrouw zal tijdens de voorjaarsexcursie ook de Friese Orgelkrant worden gepresenteerd.

Aanmelden

Aanmelden voor de excursie kan door vóór 30 maart € 25 (donateurs Organum Frisicum) of € 30 (niet-donateurs) per persoon over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum te Veenwouden o.v.v. voorjaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen). Wie gebruik wil maken van de lunch maakt € 12,50 per persoon extra over.