Voorjaarsexcursie Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel naar Delft

Het Bätz-orgel in de Nieuwe Kerk in Delft | beeld archief ORGELNIEUWS

De Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel houdt op zaterdag 5 mei haar traditionele voorjaarsexcursie. Dit jaar worden drie orgels in Delft bezocht. Ze zijn alle drie gerestaureerd met financiële steun van de stichting. 

Text Example

advertentieDe excursie begint tussen 10.00 en 10.30 uur met ontvangst in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4. Petra Veenswijk zal aansluitend het recent door Reil in een eerste fase gerestaureerde Van Oeckelen-orgel uit 1889 bespelen. Na de mogelijkheid de Oude Kerk te bezoeken en op eigen gelegenheid te lunchen vervolgt het programma om 14.00 uur in de Nieuwe Kerk bij het Bätz-orgel uit 1839 waarvan vorig jaar de restauratie door Pels & Van Leeuwen werd afgerond. Aart Bergwerff, die daarbij als adviseur optrad, zal het orgel ook laten horen.

Afsluiting
De afsluiting vindt vanaf 15.00 uur plaats in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal 20. Petra Veenswijk presenteert daar ‘haar’ Maarschalkerweerd-orgel uit 1893 waarvan Elbertse Orgelmakers in 2009 de restauratie en reconstructie voltooide. Aansluitend is er koffie en thee waarna de excursie om ongeveer 17.00 uur is afgelopen.

Deelname
Voor deelname aan de excursie kunnen zowel donateurs (€ 25) als niet-donateurs (€ 30) zich aanmelden op orgelstichting@hetnet.nl onder vermelding van naam, adres en het aantal deelnemers. De aanmelding is definitief na betaling op rekening NL06 INGB 0003 0927 57 onder vermelding van naam, adres, aantal personen en de vermelding ‘voorjaarsexcursie’. Bij aankomst in de Lutherse Kerk worden programmaboek en toegangsbewijzen voor de Oude en de Nieuwe Kerk aan de deelnemers uitgereikt.

 

© 2018 beeld Gérard van Betlehem