Voorjaarsexcursie Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel naar Haarlem

Speeltafel Adema-orgel Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem | beeld willibrordusorgel.nl

Op zaterdag 11 mei 2024 organiseert de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (SBNO) haar traditionele voorjaarsexcursie en donateursdag. Dit keer zullen orgels in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo, de Doopsgezinde Kerk en de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem worden bezocht.

Text Example

advertentieDe excursie begint tussen 10.00 uur en 10.30 uur met een ontvangst met koffie en thee in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidschevaart 146. Na een toelichting over het Willibrordusorgel zal Ton van Eck het instrument bespelen.

Middagprogramma

Na vrije tijd voor de lunch op eigen gelegenheid wordt de excursie om 13.30 uur vervolgd in de Doopsgezinde Kerk, gelegen aan de Frankenstraat 24. Hier zal het Ahrend & Brunzema-orgel uit 1968 worden toegelicht en bespeeld door Yu Nagayama.

Het slot van de excursie vindt vanaf 15.00 uur plaats in de Grote of Sint-Bavokerk. Na een toelichting over het Müller-orgel zal het worden bespeeld door Anton Pauw. Na afloop is er een informeel samenzijn met koffie en thee. De excursie duurt tot ongeveer 17.00 uur.

De drie kerken liggen op loopafstand van elkaar en van het station.

Aanmelden

Deelname kost € 30 voor donateurs van de SBNO en € 35 voor niet-donateurs. Aanmelden bij voorkeur via info@sbno.org of telefonisch bij de administratie, mevrouw Roozeboom (06-87614984), onder vermelding van wel/niet donateur, naam, adres en het aantal deelnemers.

Aanmelding is definitief na betaling op rekening NL06 INGB 0003 0927 57, met vermelding van ‘voorjaarsexcursie’, aantal personen, naam en adres. Het is ook mogelijk om na aanmelding in de Kathedrale Basiliek (alleen contant) te betalen. Daar zal ook het programmaboek aan de deelnemers worden uitgereikt.