Vox Humana jaargang 17 – nummer 2

In Vox Humana, kwartaalblad van de Harmonium Vereniging Nederland deze keer een introductie tot “Laetsten dach’, een nieuwe compositie voor mannenkoor en zuigwindharmonium. Componist Kees Wisse geeft nadere uitleg bij deze compositie en belicht de rol van het harmonium.

“Het uitgangspunt voor ‘Laetsten dach’ (Dies Irae) wordt niet zozeer gevormd door een theatrale uitbeelding van de tekst, als wel door de gedachte: ‘zingen is tweemaal bidden’. Mede om die reden is bewust gekozen voor begeleiding met een menselijke maat: het harmonium. Het harmonium heeft iets sympathieks, iets menselijks. Het is ongeveer even groot als jezelf, het ademt, het kraakt en piept een beetje. Geen instrument om de verschrikking van het laatste oordeel uit te beelden, maar meer een spiegelbeeld van de biddende mens.”

Text Example

advertentieVerder in deze editie

Een uitgebreid artikel over de restauratie van het pedaalharmonium van Piet van Egmond dat sinds februari (bespeelbaar!) opgesteld staat in het Harmonium Museum te Emmen. Door intensieve samenwerking met de Stichting Documentatiecentrum Piet van Egmond konden interessante details over de geschiedenis van dit unieke harmonium aan het licht gebracht worden. Het artikel is binnenkort gratis te downloaden van de website van de Stichting Documentatiecentrum Piet van Egmond.

Bert Mooiman, organist van de Nieuwe Badkapel te Scheveningen en docent aan het Conservatorium te ’s-Gravenhage vertelt hoe hij in de ban is geraakt van het drukwindharmonium als instrument in zijn concertpraktijk. Daarnaast steekt hij zijn waardering voor het pedaalharmonium als studie-instrument in de studeerkamer niet onder stoelen of banken.

De Haagse harmoniumbouwer Rippen heeft decennia lang geen aandacht gekregen. Dank zij een tip van de Haagse organist Aarnoud de Groen, begon een proces van invullen van de historie. Waarin ook een nietig krantenbericht uit 1924 een rol speelt. In deze editie worden twee bijna identieke instrumenten van Rippen geportretteerd.

Heet van de naald een verslag van een huisconcert door o.a. Dick Sanderman ten huize van orgelmaker Rinze Witteveen in Oldebroek, waarbij huisorgels van Van der Weelle en L. van Dam (waarschijnlijk het enig nog bestaande Van Dam secretaireorgel) bespeeld werden. Ook klonk een Alexandre harmonium van zeer vroege datum (1848) en een 4-stems Witteveen kistorgel. Twee harpen en blokfluit gaven extra cachet aan dit huisconcert.

In de concertpraktijk komt het harmonium langzaam maar onstuitbaar weer prominent in beeld. Meerdere concertverslagen én concertaankondigingen laten dat zien.

© 2006 www.orgelnieuws.nl