Wim van der Ros koninklijk onderscheiden

Text Example

advertentieWim van der Ros, redactielid van ‘de Orgelvriend’ en penningmeester van de Brabantse Orgel Federatie, ontving op 29 april uit handen van de burgemeester van Veldhoven, drs. J.M.L.N. Mikkers, een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse orgelwereld en voor de Protestantse Kerk in Nederland te Veldhoven. Hij is nu lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wim van der Ros (1946) levert al sinds 1968 bijdragen aan het maandblad ‘de Orgelvriend’. Medio 1970 trad hij toe tot de redactie en legde hij zich toe op het schrijven van artikelen en het organiseren van orgelexcursies en landelijke orgeldagen. In 1981 werd hij bestuurslid van de toen opgerichte Stichting ‘de Orgelvriend’. Vanaf 2002 is hij bestuurslid van de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en -cultuur (VNPO) en organiseert in die functie al een aantal jaren de Nationale Orgeldag. Sinds hij in 2006 met vervroegd pensioen ging, heeft hij “een dagtaak” aan het dienen van de orgelcultuur. [GERCO SCHAAP]

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie: Gerco Schaap