Het Witte-orgel (1871) in de kapel van het Oud-Katholiek Seminarie, Muurhuizen, Amersfoort