16-04-2005 & 28-05-2005 ‘de Orgelvriend’

Text Example

advertentieVoor het komende jaar staan er enkele Orgelvriend-excursies en een landelijke orgeldag op stapel.

Allereerst staat er op zaterdag 16 april een speciaal concert met excursie naar Pernis op het programma. In het begin van de middag wordt daar het Van Leeuwen-orgel (1939) in de Hervormde kerk bezocht, waar men ook zelf kan spelen. Voor de namiddag staat een concert gepland waaraan twee organisten meewerken: Aart de Kort en de Engelse theaterorganist Donald MacKenzie. Beiden zullen zowel het grote orgel in de Gereformeerde kerk als het Compton-theaterorgel in het Gereformeerd Jeugdgebouw van Pernis bespelen. Bij voldoende belangstelling zal aansluitend een koud buffet worden gepresenteerd. Meer bijzonderheden hierover in een van de volgende nummers van ‘de Orgelvriend’.

Op zaterdag 28 mei organiseren Stichting ‘de Orgelvriend’ en het Haags Orgel Kontakt een orgeldag in en om de binnenstad van Den Haag. Hierbij zullen de orgels van de Grote Kerk, de Waalse kerk, de Gotische Zaal, de Kloosterkerk en mogelijk ook de Nieuwe Kerk en de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis (‘Elandstraatkerk’, met drie-klaviers Franssen-orgel uit 1906) worden betrokken. Ook hierover volgt later meer informatie.

We wijzen u ook alvast op de voorjaarsexcursie van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel op zaterdag 7 mei naar Purmerend.

© foto: Gerco Schaap – Baarn