21 november: muziekloze dag – 4 [SCHERP]

Graag wil ik ingaan op de deels vruchteloze discussie over popmuziek versus klassieke muziek. Er zijn een aantal zaken die ik, met Hugo Bakker, zeer betreur: de mateloze arrogantie ten opzichte van popmuziek, terwijl de schrijver geen blijk geeft van een grondige kennis van ‘de popcultuur’ voorzover die al onder een noemer te vangen is.

Hugo Bakker noemt een aantal namen die ik hoger heb staan – met reden – dan veel organistenkunstenmakers! Ten tweede moet inderdaad de arrogantie en zwartmakerij tussen organisten eens ophouden, Nederland is al klein(zielig) genoeg. Als laatste is het strikt genomen niet waar dat popcultuur uit klassieke muziek voortkomt, maar andersom: eerst was er volksmuziek, daarna gecultiveerde muziek. Natuurlijk staat die ook ver af van sommige gecommercialiseerde popmuziek… Maar populaire muziek is meer dan dat. Klassieke muziek is ook meer dan orgelmuziek gelukkig…

Text Example

advertentieBert den Hertog