28|09 Najaarsexcursie Brabantse Orgelfederatie Eindhoven

Text Example

advertentieEindhoven is het doel van de najaarsexcursie die de Brabantse Orgelfederatie op zaterdag 28 september organiseert in samenwerking met maandblad De Orgelvriend en de kring Noord-Brabant van de KVOK. De excursie staat in het teken van de orgelbouw in Brabant in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Gekozen is voor een selectie van instrumenten uit die periode in de stad Eindhoven. Naast orgels van de orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen (Sint-Trudokerk [zie foto], 1937/1949, Sint Gerardus Majellakerk, 1956 en Sint Cathrien, 1936) wordt het orgel van de orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd (1906) in de Paterskerk bezocht. In de Gerardus Majellakerk, die in februari van dit jaar aan de eredienst werd onttrokken, kunnen de deelnemers kennismaken met het daar geplaatste altaarorgel dat oorspronkelijk in 1873 door Fr. Ureel in een oude kas uit 1667 werd gebouwd.

Het slotconcert wordt ’s middags in de Cathrien verzorgd door de titularis van dit orgel, tevens stadsorganist van Eindhoven, Ruud Huijbregts.

Tijdens de excursie wordt een cd gepresenteerd waarop de bezochte orgels worden bespeeld door vakorganisten uit de regio. Zij zullen ook de presentatie van de orgels tijdens de excursie verzorgen.

De kosten voor deelname, inclusief programmaboekje en cd, bedraagt € 15 per persoon. Aanmelden via excursie@brabantorgel.nl

Meer info

www.brabantorgel.nl

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Wim van der Ros