Colloquium Orgelpark: Barokorgels en hun zuivere onzuiverheid

 In het Orgelpark in Amsterdam moet een nieuw orgel voor barokmuziek verrijzen. In een colloquium op zaterdag 3 mei zal de muziek-technische problematiek van de stemming van het nieuwe orgel centraal staan. Internationale deskundigen geven hun kijk daarop en ook het publiek kan zijn inbreng geven.

Text Example

advertentieTijdens het colloquium zullen vier internationale kenners spreken over de volgens hen beste oplossing voor een geschikte stemming met betrekking tot Bachs orgelmuziek. De vier experts zijn de Belgische orgelkenner Koos van de Linde, de Belgische arts Jos de Bie, de Duitse stemmingsspecialist Ibo Ortgies en de Duitse orgelbouwer Kristian Wegscheider. De mogelijkheden zullen ook worden besproken tijdens een ronde-tafeldiscussie waarbij de inbreng van het publiek op prijs wordt gesteld.

Colloquia en symposium
Het colloquium maakt deel uit van een drietal colloquia en een symposium die dit voorjaar in het Orgelpark worden georganiseerd om het concept van het orgel  te bespreken. Daarbij wordt telkens ingegaan op een van de aspecten van de totstandkoming van het nieuwe orgel. Eind maart werd het eerste colloquium Artistic Research gehouden over het besluitproces en de inzet van artistieke kennis. Op 17 mei zal worden gesproken over de hedendaagse technologie naast geavanceerde springladen. Van 5 tot 7 juni is er een symposium met lezingen, concerten en luistersessies.

21e-eeuwse technologie
Het barokorgel krijgt het klankconcept van Arp Schnitger als uitgangspunt, maar zal ook worden uitgerust met 21e-eeuwse technologie. Het orgel zal worden gebouwd door orgelmaker Elbertse uit Soest als hoofdaannemer.

Kaarten
Het colloquium begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur.  Kaarten kosten € 20,00 / € 15,00 en € 12,50 (standaard tarief); ?€ 12,50 / € 9,00 en € 8,00 (65+/student/stadspas/CJP tarief).  Verkrijgbaar via www.orgelpark.nl

Zie ook
Blog Barokorgel | Orgelpark
Orgelpark gaat nieuw barokorgel bouwen | Orgelnieuws.nl