Corrosie in het Orgelpark

De unieke collectie historische orgels in ons werelddeel wordt ernstig bedreigd: oeroude loden pijpen blijken ‘opeens’ sterk te corroderen. Het Amsterdamse Orgelpark wijdt er op zaterdagmiddag 16 mei een colloquium aan, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  

Text Example

advertentie 

Hoe komt het dat het probleem van corrosie juist de afgelopen decennia zo groot is geworden? En hoe kan het dat de ene orgelpijp wel corrodeert, terwijl de andere, van dezelfde samenstelling, helemaal goed blijft?  Deze en andere vragen zullen tijdens het colloquium aan bod komen.

 

Vier deskundigen belichten diverse aspecten van het probleem : Wim Diepenhorst, Marc Stappers, Bertil van Os (allen verbonden aan de RCE) en de Belgische orgeladviseur Koos van de Linde.

Het colloquium wordt besloten met een rondetafeldiscussie tussen deze experts, orgelmakers en het publiek.

 

Het colloquium op zaterdagmiddag 16 mei begint om 14.15 uur. De toegang is vrij.

 

Meer informatie

www.orgelpark.nl

 

© 2015 beeld Erik Winkel