Cursus Kerkelijk Orgelspel VOGG begint aan module Orgelgebruik

Het Marcussen-orgel in De Stad Klundert

In maart 2020 gaat de VOGG van start met de module ‘Orgelgebruik’ van de Cursus Kerkelijk Orgelspel (CKO). Het is het tweede blok sinds de cursus in 2019 is overgestapt naar een nieuwe, modulaire opzet.

Na een succesvol begin met de module ‘Koraalspel’ en het aanstaande blok ‘Orgelgebruik’ moet de CKO-reeks een vervolg krijgen met Muziekgeschiedenis en Praktische Muziektheorie. Deelnemers kunnen er zo voor opteren om in een zelfgekozen tijdpad de toetsen af te leggen die bij het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel’ horen.

Twee cursusochtenden

In twee cursusochtenden wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe benut ik mijn orgel optimaal om literatuur, voorspelen en zettingen tijdens de eredienst zo goed mogelijk tot klinken te brengen?’. De eerste ochtend is op zaterdag 7 maart 2020 in cultureel centrum ‘De Stad Klundert’, de tweede op 4 april 2020 in de Sionkerk van de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen.

Klundert

In ‘De Stad Klundert’ wordt gebruik gemaakt van het neobarokke Marcussen-orgel en het romantische Vermeulen-orgel. De docenten Dick den Engelsman en Henk C. de Gelder leren de cursisten hoe zij deze totaal verschillende instrumenten effectief kunnen gebruiken.

Programma 7 maart: 9.30 uur, ontvangst met koffie of thee; pauze rond 11.00 uur met consumptie; een kleine lunch rond 12.30 uur. De bijeenkomst wordt besloten om 14.00 uur.

Vlaardingen

In de Sionkerk van de Gereformeerde Gemeente geeft Herman den Hollander een instructieve workshop ’tongwerk stemmen’ bij het Leeflang-orgel.

Programma 4 april: 9.30 uur, ontvangst met koffie of thee. De bijeenkomst wordt besloten om 11.30 uur.

Aanmelden

Het cursusgeld voor deze module bedraagt € 75 voor leden van de VOGG en € 90 voor niet-leden. Niet actieve deelnemers kunnen de bijeenkomsten als toehoorder bijwonen voor € 50. Deze bedragen zijn inclusief de consumpties en de lunch in Klundert.

Opgave voor deze module kan tot en met 15 februari 2020 via cko@kerkenmuziek.nl of telefonisch bij cursusleider Henk C. de Gelder 0186-692088. Er is in deze module ruimte voor maximaal 15 actieve deelnemers.

🔗 vogg.nu