De emancipatie van het orgelconcert

Financieel beleid

Hoeveel honorarium krijgen de gastorganisten? De hoogte van organistenhonoraria loopt in ons land zeer uiteen. Onlangs vertrouwde een bekend organist me toe dat hij ergens welgeteld 115 (honderdvijftien!) euro kreeg voor zijn concert. Daarvoor moest hij tweemaal honderd kilometer rijden (eenmaal om registraties uit te zoeken en eenmaal voor het concert zelf), vrij nemen, op de dag van het concert met zijn registranten ergens iets eten en ook nog het concert geven! Kun je dan nog eisen stellen ten aanzien van kwaliteit? Willen we toe naar een gezonde orgelcultuur, dan zullen de honoraria meer in verhouding moeten staan met de te leveren prestatie en de gemaakte kosten. Gezien de houding van vele gemeenten die aan orgelconcerten geen prioriteit meer toekennen (en dus weinig subsidie geven) kan het niet anders of de toegangsprijs voor een orgelconcert moet omhoog. Tenzij het bijvoorbeeld een lunch- of marktconcert betreft waarbij jonge, aankomende organisten de kans krijgen concertervaring op te doen op een al of niet beroemd historisch orgel.