De Orgelvriend 50 jaar 2008-7/8

Text Example

advertentieKomende week verschijnt het dubbeldikke juli/augustusnummer van ‘de Orgelvriend’. Op de eerste pagina een oproep om naar de jubileumviering op zaterdag 4 oktober in de Sint-Joriskerk in Amersfoort te komen. Daar wordt een veelzijdig programma aangeboden onder het motto ‘Kom! Nu met sangh!’.

• ‘Niet orgel maar muziek staat centraal op Haarlems orgelfestival’

Op 12 juli gaat het Internationaal Orgelfestival Haarlem van start met onder meer een Haarlemse orgeldag, concertseries en het improvisatieconcours. Een vooruitblik met twee centrale figuren in dit festival: stadsorganist Jos van der Kooy en kerkelijk organist Anton Pauw (foto), met speciale aandacht voor compositie en improvisatie.

• Enige aantekeningen over de vroege geschiedenis van het orgel in de Hervormde kerk te Steenbergen

In de Hervormde kerk van Steenbergen bevindt zich een orgel waarvan de ontstaansgeschiedenis vragen blijft oproepen. Orgelhistorici als M.A. Vente en F. Jespers en amateurhistoricus C. Slokkers deden onderzoek naar het ontstaan van dit instrument. J.M.G. Leune, ooit bespeler van dit orgel, is naar aanleiding van opmerkingen van Bart van Buitenen opnieuw in de archieven gedoken.

• Oók vijftig jaar

In het kader van de jubileumrubriek had Gerco Schaap een gesprekje met de oprichter van ‘de Orgelvriend’, de vroegere cantor-organist Johan C. Meischke (foto) uit Zeist. Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum schreef hij een bewerking over Gezang 257 die als muziekbijlage in dit nummer is opgenomen. De klavarnotatie volgt in het septembernummer of is te downloaden van www.orgelvriend.nl.

• ‘Een doordringend geluid’ in de kerk van Overlangbroek

Het historische orgel dat sinds 1986 in de Hervormde kerk van Overlangbroek staat, is eind vorig jaar gerestaureerd door Orgelmakerij Gebr. van Vulpen onder advies van Peter van Dijk. Bij nadere bestudering van het instrument blijkt het waarschijnlijk om een orgel van Albertus van Os te gaan. Een juweel van een orgel in het Kromme Rijn-gebied.

• Opnemen tussen sirenes en bezoekuren door

Tweede deel van het dagboek dat organiste Susanna Veerman voor de Orgelvriend bijhield tijdens een week in april waarin zij opnamen maakte voor een nieuwe cd in de Eglise St.-Antoine des Quinze-vingts in Parijs. Met een beschrijving van het Cavaillé-Coll-orgel (foto) door René Verwer.

• En verder:

• Nieuws en berichten uit de orgelwereld

• Column: De Orgelvriend op vakantie

• Cd-recensies

• Wegwijzers (9 pagina’s!)

• Evenementenkalender voor juli en augustus

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie: Wim van der Ros (Steenbergen) en Gerco Schaap