De Orgelvriend 9-2005

Text Example

advertentieVooruitblik op het septembernummer van maandblad de Orgelvriend

Het septembernummer opent ditmaal met zes pagina’s Nieuws uit de orgelwereld. Onderwerpen: Lubbert Gnodde en Gerben Mourik winnen eerste prijzen op internationale concoursen; Eric Koevoets speelt complete Bach in Dordrecht; Nieuw orgelforum op internet; Künckel-orgel mag naar Workum; NCRV biedt orgelconcerten online en orgelingebruiknames te Groningen (Jozefkerk), Veenhuizen (Koepelkerk), Dalfsen (GKV) en Wekerom (PKN).

Het Orgelconcert van Poulenc

Susanna Veerman hoopt op 28 september in het kader van haar examenconcert orgel tweede fase onder meer het Orgelconcert van Poulenc uit te voeren met een ensemble van het Rotterdams Conservatorium. In het kader hiervan schreef zij een artikel over het ontstaan van dit concert en de achtergronden.

Schyven-concertorgel Luik gerestaureerd

Tussen 2002 en 2005 hebben twee orgelbouwfirma’s uit België en Luxemburg het Pierre Schyven-orgel uit 1888 in de Salle Philharmonique van het Luiks conservatorium gerestaureerd. In de week van 26 september tot 2 oktober is er een festival rond de heringebruikname georganiseerd; veel concerten zijn gratis toegankelijk.

Orgelbouw in kort bestek

Nieuws over orgelbouw en restauraties in Terband (Rotondekerk), Apeldoorn (huisorgel Boke Dijkstra), Twello (St.-Martinuskerk), Japan (Ageo City), Woudenberg (De Voorhof), Osnabrück (St.-Petri Dom, zie FOTO boven) en Dronten (huisorgel M.A. Geerds).

In memoriam Frans van Tilburg

Op 28 mei jongstleden overleed Frans van Tilburg op 72-jarige leeftijd. Hij was oud-leerling van Jan Bonefaas en volgde onder meer interpretatiecursussen bij Feike Asma. Bijdragen van Wim van der Ros, koordirigent Jan van den Driest en oud-leerling Bert Kruis.

De muziekbijlage is van Jan Slagt, van wie we al eerder een ‘Hommage aan Mendelssohn’ plaatsten. Ditmaal een bewerking in canonvorm over Psalm 89.

Verder de gebruikelijke Berichten uit de orgelwereld, CD-recensies (Eindredacteurskeuze: Organum Dominicum van Leo van Doeselaar, Wiersma & Hisz herdacht, Reger orgelwerken deel 5 op Naxos en orgelwerken van Piet Groenendijk),

Wegwijzers (met diverse organistenjubilea) en radio-orgelbespelingen.

De column is gewijd aan ‘het recenseren van orgel-cd’s’.