De Orgelvriend | jaargang 54 | nummer 06

Text Example

advertentieIn de komende nummers gaat de Orgelvriend middels een aantal interviews met orgelbouwers en adviseurs in op de vele aspecten die bij een orgelrestauratie aan de orde komen.

• Aspecten bij orgelrestauraties (1)

In het juninummer een gesprek met Cees van der Poel, orgeladviseur en kerkmusicus, over zijn werk als orgeladviseur, de LOTO-opleiding voor adviseurs en het certificeringssysteem voor nieuwe en zittende orgeladviseurs. (Auteur: Wim van der Ros).

• Hinsz-orgel Harlingen weer helemaal Hinsz

Het orgel dat Albertus Anthoni Hinsz in 1776 voltooide in de Grote Kerk van Harlingen werd in elke volgende eeuw aangepast aan “de eischen des tijds”, waarbij vooral de tongwerken het moesten ontgelden. Sinds de restauratie die Flentrop in 2011 afsloot, spreekt het orgel weer met ‘Hinsz-tongen’. (Auteur: Dirk Molenaar)

• In memoriam Heinz Wunderlich (1919-2012)

Op 10 maart j.l. overleed de Hamburgse organist Heinz Wunderlich op 92-jarige leeftijd. Als oud-leerling van Karl Straube was hij een van de belangrijkste vertolkers van de orgelwerken van Max Reger. Een ‘In memoriam’, gebaseerd op een artikel van Jay Zoller. (Auteur: Gerco Schaap)

• Het Adema-orgel in de Sint-Agathakerk te Lisse

Vorig jaar werd de restauratie van het Adema-orgel in de Sint-Agathakerk te Lisse al afgerond door Adema’s Kerkorgelbouw. Op 23 juni a.s. vindt de officiële ingebruikneming plaats, met medewerking van Ton van Eck (adviseur) en Jan Verschuren. (Auteur: René Verwer)

• Het Koraalboek bij de psalmen van Marco den Toom

Dirk-Jan Honing bespreekt het onlangs verschenen Koraalboek bij de psalmen van Marco den Toom. Als muziekbijlage in dit nummer een bewerking van Psalm 110 uit deze bundel, alsmede de klavarnotatie.

• En verder …

Nieuws en berichten uit de orgelwereld • Column ‘Trouwens …’ • Boekbespreking ‘Laat Zang en Spel’ deel 3 • Cd-recensies • Wegwijzers en ‘Toegelicht’ • Orgel- en kerkmuziek op Radio 5.

© 2012 Fotografie: Wim van der Ros (Cees van der Poel); Gerco Schaap (St.-Agathakerk Lisse)