Directiewisseling bij Mense Ruiter Orgelmakers

Mense Ruiter Orgelmakers heeft een nieuwe directie. Dolf Tamminga is per 1 juni 2020 teruggetreden als directeur. Hij is opgevolgd door Sander Booij die tevens eigenaar is geworden van de bijna 90-jarige orgelmakerij.

Text Example

advertentieTamminga was sinds 1977 werkzaam bij Mense Ruiter. Vanaf 1990 had hij samen met Jan Veldkamp de leiding over de orgelmakerij. Na de pensionering van Veldkamp in 2013 voerde hij alleen de directie. Hij neemt nu afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Booij

Sander Booij (34) is sinds 1999 werkzaam in de orgelbouw. Als intonateur, stemmer, pijpenrestaurateur en orgelmaker werkte hij onder meer voor Orgelmakerij Steendam en Adema’s Kerkorgelbouw. Daarnaast is hij sinds 2003 ook actief als zelfstandig orgelmaker. In 2019 is hij zich fulltime gaan richten op zijn eigen orgelmakerij.

Tamminga zal nog enige tijd bij het bedrijf betrokken blijven ‘om kennis en ervaring over te dragen’. Booij zal zijn huidige orgelmakerij in het Utrechtse Langbroek in stand houden en integreren met het Groningse bedrijf in Ten Post. 

Samenwerking

De vriendschappelijk samenwerking die beide bedrijven met andere orgelmakers onderhielden blijft in stand. Zo werk Mense Ruiter al enige tijd samen met Orgelmakerij Van der Putten in Winschoten en werkt Sander Booij in nauw verband met orgelmaker Martin Butter te Ridderkerk. 

Overdracht

De overdracht vond deze week symbolisch plaats met de overhandiging van een oud kasdeel van een Gronings orgel uit omstreeks 1670. Tamminga wist het historische deel te redden van een opruimactie. Bij de overhandiging deed hij het verzoek aan Booij om bij diens pensioneren dit kasdeel weer aan de volgende generatie over te dragen.

Booij toont zich enthousiast over de overname. ‘De medewerkers ondersteunen deze verandering van harte en zijn zeer gemotiveerd om als team de traditie van Mense Ruiter en de daarbij behorende hoge kwaliteitsstandaard, voort te zetten. Het is mij een groot genoegen om samen met dit prachtige team, deel uit te mogen maken van een uniek bedrijf met een bijzondere geschiedenis.’

Zie ook: menseruiter.nl