Gerestaureerd Hess-kabinetorgel Tolbert weer in gebruik genomen

Het kabinetorgel van H.H. Hess (1792) in de kerk van Tolbert is de afgelopen maanden gerestaureerd door Orgelmakerij Van der Putten te Winschoten/Stapelmoor (D). Op  25, 28 en 29 oktober wordt het orgel weer in gebruik genomen.

Text Example

advertentieDe heringebruikname is vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen verdeeld over drie bijeenkomsten. Op dinsdag 25 oktober vindt de officiële ingebruikname plaats in besloten kring, op vrijdag 28 is er een bijeenkomst voor geldschieters.

Andere belangstellenden zijn op zaterdag 29 oktober welkom tijdens een ‘open huis’ van 14.00 tot 16.00 uur. Tot 15.00 uur zijn er korte demonstratie met toelichting, daarna is er vrij spel voor liefhebbers.

Restauratie
Bij de restauratie werden, naast het normale herstel van windlade, mechanieken en pijpwerk, de oorspronkelijk windvoorziening (inclusief trede) en de tremulant gereconstrueerd. Ook werd de (bij nader inzien iets gewijzigde) oorspronkelijke dispositie hersteld. Daarbij is de Octaaf 4 discant teruggekeerd als Quint 3 discant.

Orgelkas en snijwerk werden gerestaureerd door Tico Top, die ook het timpaan voorzag van een passende houten urn. Het schilderwerk van onder meer de gereconstrueerde registerplaatjes en de nieuwe motorkist was in handen van Helmer Hut.

Als adviseurs traden Victor Timmer en Ton van Eck op. Namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was Wim Diepenhorst bij de werkzaamheden betrokken.

Het kabinetorgel staats sinds 2013 in de kerk van Tolbert. Het orgel stond daarvoor jarenlang, ongebruikt, in een conferentiecentrum in Lage Vuursche. Het orgel is gemeenschappelijk eigendom van de Stichting Vrienden van de Tolberter kerk en de Vereniging Vrienden van de Ernst Sillem Hoeve in Lage Vuursche (Den Dolder).

 

Dispositie

Manuaal C-f3
Prestant 8 discant
Holpyp 8 bas/discant
Fluyt 4 bas/discant
Quint 3 discant
Prestant 2 bas/discant
Fluyt 2 bas

Werktuiglijk register
Tremulant

Windvoorziening: magazijnbalg plus schepbalg; beide balgen kunnen met een trede en met de windmotor worden bediend.
Winddruk: 45 mm wk
Toonhoogte:  a’ = 435 Hz
Temperatuur: Valotti

 

Bij de ingebruikneming zal tevens een publicatie (met cd) over het orgel en de restauratie daarvan worden gepresenteerd.

 

© 2016 foto Gerdien Ruitenberg