Henk de Vries nieuwe organist Martinidiensten GSp Groningen

Henk de Vries

Henk de Vries wordt de nieuwe organist van de Martinidiensten, de oecumenische vieringen die het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (GSp) elke zondag om 11.30 uur in de Martinikerk houdt. De Vries volgt daarmee Johan Beeftink op die, na tientallen jaren de diensten te hebben begeleid, heeft aangegeven in juni van dit jaar te willen stoppen.

Text Example

advertentieHet stichtingsbestuur van het GSp had na de aankondiging van Beeftinks vertrek al enige tijd geleden in nauw overleg met de Stuurgroep Martinidiensten een commissie ingesteld die op zoek moest naar een opvolger. Die commissie heeft Henk de Vries voorgedragen als nieuwe organist. De Vries is al vele jaren bekend met de Martinidiensten, niet alleen als oud-dirigent van het Koor van het GSp, maar ook als invaller-organist. Het bestuur van het GSp heeft met de voordracht ingestemd. Henk de Vries zal de diensten begeleiden waarin de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen zingen, terwijl Eeuwe Zijlstra de diensten zal begeleiden waaraan de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat haar medewerking verleent.

In 2014 werd Henk de Vries (*1979) samen met Peter van Dijk door Stichting Martinikerk Groningen al benoemd tot vaste orgeladviseur voor de historische orgels van de Martinikerk. De Vries is tevens cantor-organist van de Petruskerk te Zuidbroek en van de Jacobuskerk te Zeerijp. Beide functies gaat hij combineren met zijn aanstelling bij de Martinidiensten.