Het Orgel 2006/1

Text Example

advertentieHET ORGEL 2006/1 staat voor een groot deel in het teken van het jubileum van Orgelmakerij Bakker & Timmenga. Rond de jaarwisseling 1880-1881, dus precies 125 jaar geleden, werd dit bedrijf in Leeuwarden gevestigd.

Na een drietal directiewisselingen heeft nu Bert Yedema de leiding. Onder zijn bewind heeft Bakker & Timmenga zich tot een kleinschalig maar vooraanstaand restauratieatelier ontwikkeld, dat naam maakte met de restauraties van grote orgels als die in de Bovenkerk in Kampen en de Grote Kerk in Leeuwarden. Orgelbouwredacteuren Rogér van Dijk en Cees van der Poel portretteren de Friese firma door onder meer de aandacht te vestigen op de restauraties van de orgels in Dronrijp, Muntendam en Leeuwarden (Waalse Kerk).

Ook de andere artikelen staan ditmaal in het teken van de actualiteit. Lex Gunnink publiceert een verslag van het Internationale Compositieconcours dat op 19 november in de Bovenkerk te Kampen plaatsvond, ruim geïllustreerd met notenvoorbeelden. Het concours is gewonnen door Paul Takahashi met een bepaald ongewoon orgelstuk, gebaseerd op onder meer Roemeense volksdansen. De publieksprijs en de tweede prijs waren voor Willem van Twillert met een sprankelende Toccata, en de derde prijs was voor het veelbelovende talent Jaap Jan Steensma, leerling van Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium.

Wim Eradus staat stil bij de herdenking van orgelmaker Friedrich Ladegast, die in 1905 overleed – in 2005 dus precies een eeuw geleden. Eradus geeft een beeld van Ladegast als pionier in de ontwikkeling die later tot het zogeheten ‘moderne orgel’ zou leiden, zoals dat met name door Wilhelm Sauer en Oscar Walcker werd gebouwd.

Opmerkelijk is tenslotte het artikel van Hans Beek, die een nieuwe bron vond die voor vragen naar het muzikale tempo van de 18de eeuw interessant kan zijn. Zijn verhaal is een levendig verslag van zijn zoektocht naar deze bron. Zoals gewoonlijk is HET ORGEL ook ditmaal compleet met besprekingen, met onder meer aandacht voor de Dubois-uitgave van Helga Schauerte-Maubouet.

© 2005 orgelnieuws.nl