In memoriam organist Joop Brons (1928-2020)

joop brons organist leiden

Begin deze week overleed op 91-jarige leeftijd Joop Brons, oud-organist van de Hooglandse Kerk in Leiden.

Text Example

advertentieBrons volgde in 1961 in deze kerk zijn leermeester Adriaan Blankestein op. Daarvoor was hij vanaf 1953 organist van de Kooikapel in Leiden. Joop Brons bleef als organist verbonden aan de Hooglandse Kerk tot zijn pensionering in 1999.

Daarna viel hij nog regelmatig in en begeleidde hij de diensten van de Leidse Studenten Ecclesia. Ook was hij nog enkele jaren beheerder van het orgel in de Pieterskerk in Leiden.

In ‘zijn’ Hooglandse Kerk stond hij aan de wieg van de Leidse Cantorij, het vaste koor van de Leidse Binnenstadsgemeente, dat zich vooral toelegde op anglicaanse kerkmuziek. Brons kan beschouwd worden als de vader van de serie Evensongs in de Hooglandse Kerk. Daarmee speelde hij een belangrijke rol in de opleving van en belangstelling voor Evensongs in Nederland.

Als officieus stadsorganist speelde hij onder meer bij de voor Leiden belangrijke 3-Oktoberherdenkingsdiensten.

Joop Brons was drager van de Gouden Speld van de Gemeente Leiden en lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op zijn rouwkaart stond een regel uit het Nunc Dimittis uit de Evensong: ‘Lord, now lettest thou thy servant depart in peace’. Zo moge het zijn.

De afscheidsdienst vindt zaterdag 5 september plaats in de Hooglandse Kerk, waarna hij wordt begraven op begraafplaats Rhijnhof in Leiden.