Koraalbewerkingen van: Frans van Tilburg, Bert Kruis en Huig van der Knijff

Bij Uitgeverij Martin Muziek verscheen begin dit jaar een nieuwe bewerking van Psalm 84 van Huig van der Knijff en een tweede reeks van vier bundels met heruitgaven van koraalbewerkingen van Frans van Tilburg en Bert Kruis.

Text Example

advertentieHet voorspel en twee isoritmische zettingen van Psalm 84 vers 5 en 6 van Huig van der Knijff zijn uitgegeven als deel 5 van de serie Prefazione en zijn zowel in notenschrift als klavarskribo verkrijgbaar.

De vier bundels ’Musica Religiosa’, boek 5 tot en met 8, zijn het vervolg van de heruitgave van de gelijknamige serie romantische koraalbewerkingen die in 2002 op initiatief van Frans van Tilburg en Bert Kruis werd gestart.

Huig van der Knijff – Psalm 84 vers 5 en 6

Psalm 84 vers 5 en 6. Voorspel en koralen: ‘O God, die ons ten schilde zijt’ / ‘Want God, de HEER, zo goed, zo mild’

Martin Muziek – MM 881009 (noten) / MM 881010 (klavar) – 10 p., prijs € 9,50 | martinmuziek.nl

Bert Kruis & Frans van Tilburg – Musica Religiosa, Koraalbewerkingen voor orgel, boek 5 – 8

BOEK 5 – Van Tilburg: Koraalbewerking over Psalm 35:13; Orgelkoraal over Psalm 16:1; Trio en Koraal over Gezang 130 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’; Kruis Voorspel en Koraal over Psalm 115:6; Voorspel en Koraal over Psalm 133:1
BOEK 6 – Kruis: Inleiding, Cantus firmus-bewerking, Toccatine en Koraal over Psalm 93:1; Meditatie over Psalm 133:3; Van Tilburg: Koraalvariaties over Psalm 99
BOEK 7 – Van Tilburg: Koraalvariaties over Psalm 87 (Andantino, Arioso, Gigue, Finale, Koraal); Kruis: Fugato, toccata en koraal ‘Soms groet een licht van vreugde’
BOEK 8 – Van Tilburg: Voorspel en Koraal over Psalm 22; Voorspel en Koraal over ‘Als ik in gedachten sta’; Voorspel en Koraal ‘Ik wil mij gaan vertroosten’; Voorspel en Koraal over ‘Alles wat over ons geschreven is’; Kruis: Voorspel en Koraal over ‘Lam Gods, dat zo onschuldig’; Voorspel en Koraal ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’; Voorspel en Koraal over ‘Als ik het wond’re kruis aanschouw’ / ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’; Voorspel en Koraal over ‘Jezus, om Uw lijden groot’

Martin Muziek – RLG005 t/m RLG008 – 22 p., prijs € 12,95 per bundel, verkrijgbaar in notenschrift en klavarskribo | martinmuziek.nl

Lees ook
Nieuwe uitgaven Martin Muziek: Frans van Tilburg, Bert Kruis en Huig van der Knijff