In memoriam Cor van Butselaar (1950-2017)

Op 15 juni 2017 overleed op 66-jarige leeftijd organist Cor van Butselaar. Meer dan veertig jaar was hij als organist verbonden aan de Grote- of Sint-Michaëlskerk te Oudewater, waar hij ook een drijvende kracht was achter de totstandkoming van het Engelse koororgel. Zijn collega Gerben Mourik schreef een in memoriam.

Text Example

advertentieCor van Butselaar werd op 7 november 1950 geboren in Oudewater. Hij was sinds 1974 organist van de Grote- of Sint-Michaëlskerk in zijn geboortestad. Die functie deelde hij met Herman van Vliet, die van 1974 tot en met  2005 hoofdorganist van deze kerk was.

Aan het kerkorganistschap besteedde hij een groot deel van zijn vrije tijd. In het dagelijks leven was Cor bankdirecteur. Behalve organist was hij binnen de Hervormde Gemeente Oudewater ook werkzaam als ouderling-kerkrentmeester en archivaris. Samen met zijn vrouw Wilma was hij verantwoordelijk voor het opzetten van ‘Open Kerk’, de openstelling van de Grote- of Sint-Michaëlskerk gedurende de zomermaanden van woensdag tot en met zaterdag. Daaraan verbonden waren ook de muzikale intermezzi en zaterdagmiddagconcerten.

De kroon op zijn werk in en rond de kerk (zijn ‘tweede huis’, zoals hij het gebouw nogal eens noemde) was echter de restauratie en opbouw van het Engelse koororgel. Cor nam het nazien en in orde maken van mechanieken, pijpen en de opbouw van het instrument helemaal voor zijn rekening. Orgelmaker Ide Boogaard maakte een nieuwe balg en restaureerde de windladen. Cor bouwde het orgel helemaal op, zodat de orgelmaker daarna alleen de stemming en controle van de intonatie hoefde te doen.

Zijn inzet voor de gemeenschap van Oudewater beperkte zich niet tot zijn eigen Hervormde Gemeente. Cor zorgde er ook voor dat het Maarschalkerweerd-orgel van de rooms-katholieke Sint-Franciscuskerk weer goed speelbaar werd. Lekkages in de windvoorziening werden door hem gedicht, zodat dit orgel weer regelmatig in concerten tot klinken kon worden gebracht. Daarnaast had hij zitting in diverse besturen, zoals het penningmeesterschap van de Stichting Mooyman-MARTENS die de nalatenschap van oud-burgemeester Mooyman inzet voor sociaal-culturele doeleinden.

 

Cor van Butselaar aan ‘zijn’ koororgel in de Grote- of Sint-Michaëlskerk.

In 2014 vierde hij zijn veertigjarig jubileum als kerkorganist. Om dat te vieren werd een concert gegeven door de beide hoofdorganisten waarmee hij in die periode heeft samengewerkt, Herman van Vliet en Gerben Mourik (hoofdorganist sinds 2006). Tijdens dit concert werd Cor van Butselaar koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twee jaar geleden openbaarde zich een ernstige ziekte. Er volgde een moeilijke tijd waarin hij steeds meer activiteiten moest loslaten. Na een liefdevolle verzorging door zijn vrouw Wilma overleed Cor op 15 juni thuis in Oudewater.

Boven de rouwkaart staat psalm 4: 3, in de nieuwe berijming:
‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis’

Na een dienst van woord, gebed en (veel) muziek – vooral Bach, waaraan hij zeer gehecht was – werd Cor dinsdagmiddag 20 juni begraven op de Hervormde begraafplaats te Oudewater.

Als vriend en collega heb ik (samen met vrouw en onze kinderen) Cor leren kennen als een vriendelijk en innemend mens, met een groot gevoel voor rechtvaardigheid, We zullen hem in herinnering houden en met dankbaarheid terugzien, al musicerend op de instrumenten die hem in Oudewater zo na aan het hart lagen.

 

(foto boven: Cor van Butselaar bij uitreiking van zijn koninklijke onderscheiding in 2014)