Najaarsexcursie Organum Frisicum

orgel dronrijp

Op zaterdag 26 september vindt onder leiding van Theo Jellema en Jochem Schuurman de najaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum plaats.

Text Example

advertentie 

Vanaf 9.45 uur is er ontvangst met koffie in De Ald Skoalle in Easterlittens. De officiële aftrap is om 10.30 uur in de nabijgelegen Sint-Margarethakerk (Hardorff 1867). Daarna volgt de Nicolaaskerk in Húns (Hardorff 1875).

 

Het middagprogramma begint in de Sint-Remigiuskerk van Spannum (Bakker & Timmenga 1875). De excursie eindigt in de Salviuskerk van Dronrijp (foto), alwaar zich het oudste orgel van Friesland bevindt (Bader 1657).

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door vóór 12 september € 14 p.p. (donateurs) of € 18 p.p. (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 t.n.v. Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen). Wie gebruik wil maken van de lunch dient € 10 p.p. extra over te maken.