Nationale Orgeldag 2011: openingsmanifestatie in Apeldoorn

Text Example

advertentieDit jaar wordt op zaterdag 10 september voor de tiende maal in successie de Nationale Orgeldag gehouden, gelijktijdig met Open Monumentendag. Vele honderden kerken in het land zijn die dag geopend voor bezoekers, waarbij ook het orgel wordt gepresenteerd. Daarbij zal in veel gevallen de organist zijn instrument ook bij de klavieren en van binnen tonen, terwijl op een aantal plaatsen bezoekers de gelegenheid krijgen het orgel zelf te bespelen.

De Openingsmanifestatie is dit jaar in Apeldoorn, waar de bijeenkomst om 11.00 uur in de Grote Kerk begint. De burgemeester van Apeldoorn, de heer Fred de Graaf, houdt de openingstoespraak. Jan van Gijn, de titularis van de Grote Kerk, zal het orgel in diverse facetten laten klinken. Tevens zal in deze kerk de fototentoonstelling ‘Met hoofd, hart en handen’ te zien zijn. Fotograaf Pieter Leeflang maakte een indrukwekkende serie foto’s van het werk in een orgelmakerij (Orgelmaker Reil te Heerde), welke tentoonstelling al eerder veel lof kreeg.

Vanaf 12.00 uur zullen in Apeldoorn niet alleen in de Grote Kerk maar ook in diverse andere kerken in het kader van Apeldoorn Orgelstad de orgels gepresenteerd worden, waarbij er gelegenheid is ook zelf de orgels te bespelen. Dit zijn o.a. de Mariakerk, de Eben Haëzerkerk, de Lutherse Kerk, De Hofstad, de Goede Herderkerk, de Open Hofkerk en de Julianakerk. In alle kerken zijn de betreffende organisten uw gastheer.

Alle kerken volgen het programma

12.00 uur Gelegenheid het orgel te bespelen

13.00 uur Presentatie rond de speeltafel

14.00 uur Gelegenheid het orgel te bespelen

15.00 uur Presentatie rond de speeltafel

Om 16.00 uur wordt Apeldoorn Orgelstad afgesloten met een concert in de Grote Kerk door Jan van Gijn.

Meer gegevens over de Nationale Orgeldag, de Openingsmanifestatie en Apeldoorn Orgelstad op www.nationaleorgeldag.nl

© 2011 www.orgelnieuws.nl

© 2011 fotografie Wim van der Ros