Nieuw transeptorgel voor O.L.V.-basiliek Tongeren

Op zondag 10 augustus wordt in de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek te Tongeren (B) een nieuw transeptorgel in gebruik genomen. Het orgel is in het zuidertransept opgebouwd door Manufacture d’orgues Thomas uit Stèr-Francorchamps.

Text Example

advertentie 

Het orgel is ontworpen in een barokstijl die aansluiting vindt bij de orgels uit de Maas/Rijn-streek maar ook invloeden uit de Midden-Duitse orgelbouw vertoont. Voor de bovenkas is gebruik gemaakt van een orgelkas in historische stijl, afkomstig uit Nederland. De hoogte van de torens en de indeling van de tussenvelden is aangepast.De rest van de orgelkas is door Thomas nieuw gemaakt. Het orgel is geplaatst op een eigentijds vormgegeven oxaal in zwaluwnestvorm in de zuidoosthoek van het zuidertransept.

 

Gangbare toonhoogte

Het nieuwe transeptorgel is gerealiseerd met het oog op de begeleiding van de koren die de basiliek rijk is. Door het orgel in een tegenwoordig gangbare toonhoogte te plaatsen wordt het ook mogelijk met andere instrumenten en ensembles samen te spelen. Met het lager (404 Hz) gestemde, in 2002 door Thomas gereconstrueerde Le Picard-orgel aan de westzijde van de kerk lag dat minder voor de hand. In contrast met de zeventiende- en achttiende-eeuwse Luikse en Franse barokstijl van het hoofdorgel, moet het transeptorgel vertolking van ander repertoire als dat van Bach en tijdgenoten mogelijk maken.

 

Klaviatuur van het nieuwe Thomas-transeptorgel

Impuls

Al vanaf de veertiende eeuw tot de afbraak van het koordoksaal in de negentiende eeuw had de basiliek de beschikking over een koororgel. Nadat in 2003 de kerkmuziek in de basiliek met de aanstelling van kapelmeester Jan Peeters na een halve eeuw een nieuwe impuls kreeg, kwam het gebruik van een koororgel opnieuw in zicht.

 

Na de restauratie van het kerkinterieur in 2010 werd in overleg met belanghebbenden in het zuidertransept plaats gevonden voor een koororgel. Orgelmaker Thomas kreeg na een internationale offerteronde, uitgeschreven door basiliek-organist Luc Ponet, de opdracht voor de bouw van het nieuwe orgel. Het project kon geheel worden gefinancierd met uitsluitend giften van particulieren en sponsoren.

 

 

Ingebruikname

Het Thomas-orgel wordt tijden een de plechtige hoogmis om 10.00 uur ingewijd. Het orgel zal dan worden bespeeld door titularis-organist Luc Ponet. Medewerking wordt verleend door de koren van de basiliek onder leiding van kapelmeester Jan Peeters. Om 11.30 uur is er een orgelmis waaraan adjunct-organisten Dana Hemelaer en Ivo Smets hun medewerking verlenen.

 

Van 15.00 uur tot 17.00 uur is er een open orgelmiddag. De organisten van de basiliek zullen zowel het nieuwe transeptorgel als het Le Picard-orgel demonstreren en toelichten. ’s Avonds vindt het officiële inspelingsconcert plaats door Luc Ponet met medewerking van De Kleine Cantorij en Collegium Musicum onder leiding van Jan Peeters.

 

Dispositie

 

Hauptwerk C-f3
Prinzipal 8
Rohrflöte
Octava 4
Spitzflöte 4
Nasat 3
Octave2
Mixtur III
Cornet III
Trompete 8

 

Oberwerk C-f3
Gedackt 8
Quintadena 8
Principal 4
Rohrflöte 4
Octave 2
Waldflöte 2
Sext-quialtera II
Dulzian 8

 

Pedal C-f1
Sub Bass 16
Principal Bass 8
Posaunen Bass 16
Trompeten Bass 8

 

Werktuigelijke registers
Cymbelstern
Tremulant
Koppel Hauptwerk + Oberwerk
Koppel Pedal + Hautpwerk
Koppel Pedal + Oberwerk

 

Toonhoogte: a1 = 441 Hz
Temperatuur: Bach/Lehman

 

 

Zie ook

Vrienden van het Le Picard-orgel Basiliek Tongeren

 

 © 2014 fotografie Alexander Ponet