Nieuwe bladmuziek van uitgeverij Cantique

Gerben Mourik – Cantique. Praeludium ‘Leid, vriend’lijk Licht’; Trio Psalm 103; Variaties ‘Neem mijn leven, laat het Heer’; Orgelkoraal ‘Wij bidden U’; Sept inventions sur des psaumes (3, 7, 14, 16, 26, 30, 65). 32 blz. gen. CAN302 € 12,45

Text Example

advertentieKlik hier om dit artikel te bestellen

Cor van Dijk – Psalmvariaties 3. Psalm 112:1; Psalm 117:1. 14 blz. gen. CAN300 € 8,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Johan van Dommele – Koraalbewerkingen (1): Gezangen. Daar is uit ’s wereld duist’re wolken; Dankt, dankt nu allen God; Komt, verwondert u hier, mensen; Zingt nu de Heer, stemt allen in; De aarde is vervuld; Nu bidden wij de Heil’ge Geest; Op, waakt op, zo klinkt het luide; Blijf bij ons, Jezus onze Heer; De nacht, de moeder van de rust; O God, die droeg ons voorgeslacht; Lof zij de Here, de almachtige Koning der ere. 36 blz. gen. CAN304 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Johan van Dommele – Koraalbewerkingen (2): Psalmen. Psalm 21, 25, 34, 68, 72, 77, 80, 84, 90, 150. 32 blz. gen. CAN305 € 12,45

Klik hier om dit artikel te bestellen

Kerstliederen voor orgel (1). Lofzang van Zacharias (Wim Alblas); Hoe zal ik U ontvangen (Arjan Koning); Lofzang van Maria (Marc de Leeuw); God rest you, merry gentlemen (Jaap Niewenhuijse); Nu zijt wellekome (Nico de Mes); O zalig, heilig Bethlehem (Johan C. Meischke); Heil’ge nacht (Margriet van den Berg); Nu daagt het in het oosten (Gerrit Jan van de Werfhorst); Hosanna (Jan Peter Teeuw). 33 blz. gen. CAN291 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Kerstliederen voor orgel (2). Licht dezer wereld (Jaap Niewenhuijse); God Lof! Nu is gekomen (Jaap Niewenhuijse); Looft God, gij christ’nen (Johan C. Meischke); Hoort gij de eng’len zingen (Ate Galema); Into my heart (Jan Peter Teeuw); Ik kniel aan Uwe kribbe neer (Wim van der Steen); Lofzang van Simeon (Jan Vermeulen); Eeuwen geleden (Gerrit Koele); Midden in de winternacht (Henk Dubbink). 35 blz. gen. CAN292 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

André Knevel – Fantasia on Beethoven’s ‘Theme from 9th Symphony’. 23 blz. gen. CAN299 € 10,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Arjan Koning – Introductie, variaties en fuga over ‘Dit is de dag die God ons schenkt’. 14 blz. gen. CAN294 € 8,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Nico de Mes – Variations on famous Christmas Carols. Toccata – O come, all ye faithful; The first Noël; While shepherds watched their flocks by night; Away in a manger; Silent night! Holy night!; God rest you merry, gentlemen; Once, in royal David’s city; Christ is born in Bethlehem. 23 blz. gen. CAN295 € 10,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Evert van de Veen – Koraalbewerkingen voor orgel deel 2. Geest van hierboven; Meester, men zoekt U; Nader mijn God bij U. 20 blz. gen. CAN301 € 9,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Gerrit Veldman – Gezangen voor orgel. O kom, o kom, Immanuël; Dit is de dag, die God ons schenkt; Ontsluit, o Heer, voor U ons hart; Ere zij aan God, de Vader; Hoor, trouwe Vader, ons gebed; O Heer die onze Vader zijt. 32 blz. gen. CAN298 € 12,45

Klik hier om dit artikel te bestellen

Peter de Wilde – Kerstgezangen (1) voor orgel. Stille nacht; Lofzang van Zacharias; Lofzang van Simeon. 11 blz. gen. CAN297 € 7,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

© 2007 www.orgelnieuws.nl