Nieuwe editie Tres Meditationes Sacrae Albert de Klerk

albert de klerk tres meditationes sacrae

Bij Donemus verscheen onlangs een nieuw editie van de Tres Mediationes Sacrae van Albert de Klerk. Het drieluik uit 1993 over de verschijning van Christus aan zijn discipelen na Zijn opstanding werd voor deze tweede druk kritisch tegen het licht gehouden van een aantal belangrijke bronnen.        

Text Example

advertentie 

De Klerk (1917-1998) legde op Stille Zaterdag 10 april 1993 de laatste hand aan het werk. In drie tableaus klankschildert hij de verschijning aan de beide Maria’s (‘Dic nobis, Maria…’), het verhaal van de Emmaüsgangers (‘Mane nobiscum’) en de ontmoeting met de ‘ongelovige’ apostel Thomas (‘Pax vobis’) uit het Paasevangelie.

 

Improvisatiepraktijk

Het werk kun je zien als een weerslag van de lange liturgische improvisatiepraktijk waarmee Albert de Klerk op zijn Adema-orgel in de St.-Josephkerk in Haarlem grote faam verwierf. Nog in het jaar van voltooiing verschenen de Tres Meditationes Sacrae, naar eigen zeggen zijn beste orgelwerk, in druk.

 

Die eerst druk bleek op een aantal punten af te wijken van het oorspronkelijke manuscript, aantekeningen die De Klerk maakte in twee kopieën daarvan voorzien van registratieaanwijzingen en een radio-opname die hij in 1996 op het orgel in de ‘Joseph’ in Haarlem inspeelde.

 

Gespiegeld

Onder auspiciën van de Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem verzorgde Lourens Stuifbergen deze nieuwe uitgave waarvoor onder meer notentekst, frasering, registraties, dynamiek nauwkeurig zijn gespiegeld aan de diverse bronnen.

 

Gemma Coebergh, opvolgster van Albert de Klerk in de St. Josephkerk, droeg onder meer bij aan de vaststelling van de afgedrukte registratieaanwijzigingen die zijn gebaseerd op de dispositie van het Adema-orgel van voor de restauratie van 2009/2011.

 

 

Albert de Klerk

Tres Meditationes Sacrae

 

Dic nobis, Maria…; Mane nobiscum…;  Pax vobis.

 

Uitgave: Donemus Klassiek
Nummer: D 08444
Pagina’s: 26
Prijs: download (B4) € 19,60; hardcopy, normal size (B4) € 34,34; hardcopy, study size (A4) € 28,94

Verkrijgbaar via Donemus