Openingswoord Nationale Orgeldag 2005 (10/9)

Text Example

advertentieWelkomstwoord door Wim van der Ros, bestuurslid van de VNPO en

voorzitter van de Voorbereidingsgroep Nationale Orgeldag tijdens de Nationale Orgeldag op 10 september 2005 in de Domkerk te Utrecht.

Dames en heren, orgelvriendinnen en orgelvrienden,

Allen hartelijk welkom vandaag in de Domkerk in Utrecht. De opening van de Nationale Orgeldag 2005.

Een speciaal woord van welkom aan de minister De Geus, die als muziekminnaar en orgelliefhebber namens het kabinet deze dag zal openen.

Ook een hartelijk welkom aan de heer Sietsma, provinciesecretaris en directeur van de provincie Utrecht, alsmede aan de gedeputeerde de heer Binnekamp.

Uiteraard ook een welkom aan alle genodigden, de pers en betrokkenen uit onze orgelwereld.

Een aantal genodigde kamerleden en bestuurders van provincie en stad moesten zich helaas door omstandigheden verontschuldigen. Datzelfde geldt voor de vele organisten en leden van orgelcommissies die lokaal hun verplichtingen in het kader van deze dag moeten nakomen.

Bij de oprichting in 2001 van de VNPO, de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en –cultuur, hebben wij als bestuur het initiatief genomen om jaarlijks de zaterdag van Open Monumenten-dag tevens Nationale Orgeldag te laten zijn. Dit jaar voor de vierde achtereenvolgende maal. Het orgel als cultureel en ambachtelijk instrument verdient de aandacht. Daar zullen de diverse sprekers vandaag het nodige over zeggen.

Dat het orgel ook in de media meer en meer aandacht krijgt, zien wij o.a. aan ORGELradio op internet. (www.orgelnieuws.nl). Ook het initiatief van de NCRV in samenwerking met o.a. het NIvO en tot stand gekomen met inbreng van enkele van onze bestuurders, verdient hier vermelding. Ook dit betreft het verzorgen van orgelconcerten via internet. Morgenmiddag wordt hier in de Nikolaikerk een special verzorgd welke via de radio live wordt uitgezonden en waarbij deze site ten doop wordt gehouden. (www.orgelconcerten.ncrv.nl).

Vele honderden kerken hebben zich voor vandaag aangemeld en doen actief mee aan de Nationale Orgeldag 2005. Zij zijn te vinden op onze website. Helaas hebben niet alle deelnemende kerken zich aangemeld.

Een bundeling van krachten en enthousiaste inzet van de vele organisaties en personen welke zich in ons land inzetten voor de orgelcultuur zal leiden tot een waarborging van ons orgelculturele erfgoed. Tevens zal het orgelambacht in ons land, waarbij wij een vooraanstaande plaats op de wereldlandkaart hebben verworven, zich nog verder kunnen verdiepen.