Orgelkunst – lentenummer 2014

Orgelkunst brengt in het lentenummer van de 37e jaargang een waaier aan interessante artikels over orgelbouw, orgelcultuur en orgelliteratuur.

Text Example

advertentie 

Jos Meersmans, in een vorig leven bezieler van de Leuvense Orgelkring (LOK), opent het nummer met een column ‘Andere tijden, andere zeden’.

 

In een eerste bijdrage gaat de aandacht naar het in 2013 nieuw gebouwde renaissance/barokorgel voor de St.-Katharinenkerk in Hamburg waarbij historisch pijpwerk uit de 16de en 17de-eeuw is gereïntegreerd. Daarmee werd een project afgesloten dat men in Hamburg de titel ‘Eine Orgel für Bach’ had gegeven. De Nederlandse auteurs Henk de Vries en Cees van der Poel hebben een boeiend en uitvoerig verslag over deze merkwaardige realisatie neergeschreven.

 

Organist-musicoloog Jean Ferrard beschrijft in een tweede artike het Boek van de Luikse kruisheren (het Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium) uit 1617. Deze partituur neemt binnen de bronnen van de 17de-eeuwse klaviermuziek een belangrijke plaats in want het bevat enkele enig overgeleverde werken van componisten als Jan Pieterszoon Sweelinck en Peter Philips. De bron onderscheidt zich eveneens als één van de oudste documenten voor orgelmuziek met nauwkeurige registratie-aanwijzingen. Kenmerkend voor het boek is tevens de overvloed aan werken met als titel Echo, en de aanwezigheid van de eerste Récits voor orgel.

 

Zeggen dat de orgelwereld tegenwoordig niet in alle opzichten floreert, is een open deur intrappen. Zo kunnen de orgelconcertenlijsten, die vooral in de zomermaanden indrukwekkend zijn, niet verbloemen dat het publiek dat daarmee bediend wordt, vaak erg beperkt is. Er wordt heel wat nagedacht over manieren om aan dit probleem te verhelpen en het leek de redactie goed om enkele organisten aan het woord te laten die in er hun stad of regio in slaagden een orgelcultuurwerking uit te bouwen die minstens in sommige opzichten succesvol is. Marc van Driessen peilt in een dit artikel naar de ontwikkeling van de orgelcultuur in Leuven, Tienen en Turnhout.

 

Bart Wuilmus en Denis Roosen brengen vervolgens verslag uit van hun bezoeken aan het Theodoor Smet-orgel uit 1849 in de Sint-Brigidakerk te Koersel (Beringen). Stijn Hanssens en Pieter Vanhaecke schreven hun bevindingen neer bij het bezoek aan het gerestaureerde Cloetens-orgel in de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde.

 

Daarnaast vindt u in dit eerste nummer van 2014 de gebruikelijke rubrieken als nieuwe uitgaven (boeken, partituren, CD’s), een overzicht van belangrijke orgelactualia, een orgelconcertenkalender en het inhoudsoverzicht van enkele internationale orgeltijdschriften.

 

Dit nummer is te bestellen en kost inclusief verzending € 16 (NL).

 

[button link=”http://www.orgelshop.nl/orgelnieuws” target=”_new” style=”large” title=”BESTELSERVICE”][/button]