Orgeltocht op Stille Zaterdag naar Beverwijk en Haarlem

Detail Müller-orgel Grote of Sint Bavo te Haarlem | © beeld archief ORGELNIEUWS

De jaarlijkse orgeltocht op Stille Zaterdag onder leiding van Sietze de Vries valt dit jaar op 8 april. De tocht gaat langs de Müller-orgels in Beverwijk en Haarlem en het orgel van de Haarlemse Nieuwe Kerk.

Text Example

advertentieDit programma stond al gepland voor 2020, maar door de coronapandemie en de werkzaamheden van vorig jaar aan het Müller-orgel in de Bavo is het het doorgeschoven naar 2023.

Beverwijk en Haarlem

De orgeltocht begint tussen 10.00 en 10.30 uur met ontvangst met koffie en thee in de Grote Kerk van Beverwijk. Sietze de Vries geeft tekst en uitleg en demonstreert het Müller-orgel uit 1756.

Om 13.00 uur uur wordt de Nieuwe Kerk te Haarlem bezocht. Hier wordt eerst een kop koffie of thee aangeboden en is er een mogelijkheid de meegebrachte lunch te nuttigen. Daarna wordt het Hess-orgel uit 1791 toegelicht en bespeeld.

Bavo

Het slot van de orgeltocht vindt plaatst van 15.00 tot 17.00 uur in de Grote of St. Bavokerk. Sietze de Vries nam hier een aantal jaren geleden een cd op met improvisaties over Geneefse psalmen, waaronder een hommage de voormalige vaste bespeler van het beroemde Müller-orgel, Klaas Bolt. Het slotconcert vindt dan ook plaats in samenwerking met het label JSB records waarop deze cd uitkwam.

De muziek die De Vries op Stille Zaterdag zal laten horen bestaat uit passende literatuur en improvisaties.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de dag bedragen € 30 (jongeren tot 14 jaar € 20) inclusief twee consumpties en een programmaboekje. Opgave bij Piet Alkema orgeltocht2023@gmail.com.