‘Procedure ontslag Sietze de Vries GKv Zuidhorn niet juist’

Het besluit van de bestuursraad van de Gereformeerd Kerk vrijgemaakt De Rank in Zuidhorn om organist Sietze de Vries in mei van dit jaar te ontslaan had zo niet genomen mogen worden. Volgens het rapport van een commissie van deskundigen aan de classis had het besluit eerst overlegd moeten worden met de kerkenraad. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Text Example

advertentie 

Achttien leden van de Zuidhornse gemeente hadden bij de classis Grootegast bezwaar aangetekend tegen de werkwijze van de bestuursraad (beheerscommissie). Een commissie van deskundigen heeft zich over de zaak gebogen en gerapporteerd aan de classis. De bezwaarmakers zijn nu door de classis grotendeels in het gelijk gesteld.

 

Spanningen

Sietze de Vries werd in mei na 25 jaar dienst ontslagen na een conflict over uitingen die hij in sociale media had gedaan over kerkmuzikale tendenzen in Zuidhorn. Het verschil in inzicht over ontwikkeling van de kerkmuziek bij de Zuidhornse vrijgemaakten zorgde al langer voor de nodige spanningen. Na het ontslag van Sietze de Vries hebben ook de andere organisten van De Rank hun ontslag ingediend.

 

Uitspraak

De uitspraak van de classis zal niet leiden tot terugkeer van De Vries op de Zuidhornse orgelbank. Wel adviseert de classis aan de kerkenraad om met de gemeente in gesprek te gaan over het liturgisch beleid.

 

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Daan de Vries