Traditioneel Nieuwjaarsconcert Klaas Jan Mulder

Text Example

advertentie



Klaas Jan Mulder zal op zaterdag 6 januari 2007 een orgelconcert verzorgen op het majestueuze Marcussen-orgel van de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam.

Al sinds 1981 geeft Klaas Jan Mulder op de eerste zaterdagavond van een nieuw begonnen jaar een orgelconcert op het hoofdorgel van de Rotterdamse Laurenskerk. Intussen worden deze concerten dan ook terecht aangekondigd als traditionele nieuwjaarsconcerten. In de tachtiger jaren werden deze concerten aangekondigd als ‘Populair Nieuwjaarsconcert’. Naast bekende orgelwerken bestond het programma vrijwel geheel uit transcripties van orkest- en pianowerken. In die tijd was zo’n programma nogal ongewoon. Maar al in de zeventiger jaren had Klaas Jan Mulder onder andere op zijn LP ‘Orgelklanken in de avond’ blijk gegeven van een repertoirekeuze die zich niet tot de geëigende orgelliteratuur beperkte. ‘Er is zoveel mooie muziek; waarom zou je die niet op kerkorgel kunnen spelen?. Deze opvatting, in combinatie met de vele mogelijkheden van het Marcussen-orgel in de Laurenskerk, vormen de logische aanleiding tot de misschien wat ongewone programmakeuze van de vele nieuwjaarsconcerten die daarna volgden.

In de loop van de tijd zijn de samenstellingen van de programma’s uitgegroeid tot een combinatie van speciaal voor orgel gecomponeerde werken enerzijds en transcripties van orkest- en pianomuziek anderzijds.

Het programma voor het concert van zaterdag 6 januari 2007 vermeldt werken vanonder andere J.S. Bach (toccata F-dur), K. Hoyer (koraalfantasie: “Jerusalem, du hochgebaute Stadt”), M. Dupré (toccata uit: 2e Suite), transcripties, improvisaties en samenzang.

Het concert begint om 20.15 uur. De toegang bedraagt € 8,50. Ouderen (65+) betalen € 6,50. Kinderen tot 12 jaar betalen niets. Zowel vooraf als na afloop van het concert zijn er warme en gekoelde dranken verkrijgbaar. De (verwarmde) kerk is gelegen aan het Grotekerkplein en bereikbaar via Metro/N.S. Station Blaak, tram 21.

[ingezonden bericht]

© 2006 www.orgelnieuws.nl