UITNODIGING

Text Example

advertentieOns culturele (orgel-)erfgoed en de ambachtelijke orgelbouwkunst dreigen verloren te gaan!

Uitnodiging voor een bijzondere manifestatie op zaterdag 10 september in de Domkerk in Utrecht.

De ambachtelijke orgelbouwkunst dreigt te verdwijnen uit Nederland. Dat komt omdat de overheid de komende jaren geen subsidie meer ter beschikking heeft voor o.a. kerkgenootschappen en andere beherende instanties voor de restauratie van hun monumentale orgels. Zij zijn daardoor financieel niet langer in staat om te zorgen voor het onderhoud van het aan hen toevertrouwde cultureel toonaangevende erfgoed. Voor de ambachtelijke orgelbouwers en –restaurateurs betekent het dat zij hun belangrijkste opdrachtgevers verliezen.

Orgelbespelers, beheerders en bouwers/restaurateurs willen graag ruimere bekendheid geven aan de dreigende problemen, en u nader informeren over de te verwachten ontwikkelingen. De Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en –cultuur (VNPO) en de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (VON) nodigen u daarom uit aanwezig te zijn bij een bijzondere manifestatie tijdens de komende Nationale Orgeldag. Die valt net als in voorgaande jaren samen met de Open Monumentendag.

De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 10 september in de Domkerk in Utrecht.

De aanvang is om 10.00 ’s ochtend en de bijeenkomst zal ongeveer een uur duren.

Sprekers zijn

• De heer mr. Aart Jan de Geus, Minister van Sociale Zaken

• De heer drs. Herman H. Sietsma, provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Utrecht

• De heer mr. Christiaan Steenbergen, secretaris van de VNPO en secretaris van de VON

Zij zullen iets vertellen over de betekenis van de orgelcultuur in Nederland in het algemeen en in de provincie Utrecht in het bijzonder, over de restauratie van monumentale orgels, over de stand van zaken van de ambachtelijke orgelbouw in Nederland en over het subsidiebeleid van rijk en overheden.

Muzikaal wordt de bijeenkomst omlijst met orgelspel door Dom-organist Jan Jansen.

Tijdens de bijeenkomst en na afloop is er gelegenheid om gesprekken te voeren met bestuursleden van de VNPO en met orgelbouwers en –restaurateurs.

Nederland is rijk aan historische orgels. Ongeveer 2.500 orgels hebben een monumentenstatus.

De ambachtelijke orgelbouw is een van de weinig overgebleven traditionele bedrijfstakken in Nederland. Anno 2005 zijn er nog 20 gespecialiseerde bedrijven over met in totaal 180 vakmensen. In 1970 telde deze bedrijfstak meer dan 400 medewerkers.

Het vakmanschap in de orgelmakerijen loopt ernstig gevaar door de aankondiging van staatssecretaris van Cultuur, mevrouw Medy van der Laan, dat vanaf komend jaar geen geld meer kan worden uitgegeven voor de restauratie van monumentale orgels. Weliswaar is een nieuwe, beperkte subsidieregeling in het vooruitzicht gesteld voor historische orgels, maar die zal pas vanaf 2009 in werking treden. De VNPO en de VON vrezen dat het komende decennium geen geld meer beschikbaar zal komen voor de restauratie van orgels. Daardoor zal het cultureel erfgoed blijvend worden aangetast, en zal artistieke en ambachtelijke vakkennis voorgoed verdwijnen.

Namens het bestuur van de VNPO en de Voorbereidingsgroep Nationale Orgeldag 2005. [WIM VAN DER ROS]