Verschueren-/Steendam-orgel De Lichtbron Lelystad in gebruik

orgel de lichtbron lelystad

Woensdag 29 maart wordt in de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk ‘De Lichtbron’ in Lelystad een ‘nieuw’ orgel in gebruik. Het Verschueren-/Steendamorgel zal tijdens een feestelijke bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, officieel door de orgelbouwer aan de kerk worden overgedragen. Organist en adviseur Peter Eilander verzorgt de bespeling van het orgel.

Het orgel is afkomstig uit de Adventkerk te Amstelveen waar het in 1962 werd geplaatst door orgelbouwer Verschueren te Heythuysen. De Adventkerk werd in januari 2001 afgebroken en het orgel ging over in handen van orgelmakerij Steendam te Roodeschool. In de afgelopen jaren nam het aantal leden van de Gereformeerde Kerk (‘De Kandelaar’) te Lelystad zo toe, dat men plannen ging maken voor een nieuw kerkgebouw. De orgelcommissie van de kerk heeft toen voorgesteld het uit de Amstelveense Adventkerk afkomstige Verschueren-orgel mee te nemen in de studie voor nieuwbouw. Omdat men een modern kubusachtig gebouw voor ogen had paste het Verschueren orgel daar mooi in.

Text Example

advertentieOp 9 februari 2004 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw ‘De Lichtbron’ in de Landerijen te Lelystad en in dat zelfde jaar besloot men het Verschueren-orgel aan te schaffen. Vanaf de ingebruikname van het kerkgebouw op 4 september 2004 werd gebruik gemaakt van een electronisch orgel.

Restauratie en dispositiewijziging

In juli 2005 is bij orgelmakerij Steendam te Roodeschool een begin gemaakt met de restauratie van het Verschueren-orgel. Het orgel werd in de werkplaats volledig opgebouwd. Waar nodig zijn mechanieken verbeterd en aangepast, mede omdat hoofd- en rugwerk in de nieuwe situatie wat dichter op de pedaalkast zouden komen te staan. Verder werd het orgel in de nieuwe kleuren, wit met grijstinten geschilderd.

De dipositie werd enigszins aangepast. Op het rugwerk werden de Quint 1 1/3 en de Cymbel III vervangen door een Quintfluit 2 2/3 en een Terts 1 3/5. Op het pedaal maakten een Ruispijp III en een Schalmei 4 plaats voor een Basson 16.

Op 27 februari werd een begin gemaakt met de opbouw in het kerkgebouw. Het orgel is op een bordes geplaatst van 1,5 meter hoog. De intonatie nam ruim 2 weken in beslag. Als adviseur van de orgelcommissie trad organist Peter Eilander op.

Open dag

Op zaterdag 22 april a.s. zal er een open dag georganiseerd waarop orgelliefhebbers in de gelegenheid worden gesteld het orgel te beluisteren of te bespelen.

Dispositie

Hoofdwerk
Prestant 8
Bourdon 8
Octaaf 4
Open Fluit 4
Quint 2 2/3
Octaaf 2
Mixtuur IV-V
Trompet 8

Rugwerk
Holpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Quintfluit 2 2/3
Nachthoorn 2
Terts 1 3/5
Dulciaan 8
Tremulant

Pedaal
Subbas 16
Octaaf 8
Gedekt 8
Basson 16

Koppelingen
Hoofdwerk + Rugwerk
Pedaal + Hoofdwerk
Pedaal + Rugwerk

Manuaalomvang: C-g3, Pedaalomvang C-f1

 

© 2006 foto: Wim Roos