Willem Vogelprijs 2020 toegekend aan componist en organist Wouter van Belle

organist en componist wouter van belle

Componist en organist Wouter van Belle krijgt de Willem-Vogelprijs 2020 toegekend. De organist van de Utrechtse St. Catharinakathedraal ontvangt de prijs voor zijn gehele oeuvre.

Text Example

advertentieDe Willem Vogelprijs wordt sinds 2018 tweejaarlijks toegekend door Stichting de Vertaalslag die daarmee de nagedachtenis aan de invloedrijke kerkmusicus Willem Vogel levend wil houden.

In 2018 ging de prijs naar Aart de Kort, als winnnaar van een compositiewedstrijd voor nieuwe liedmelodieën. Dit jaar koos het bestuur voor een oeuvreprijs. De keuze voor Van Belle werd ondersteund door een aantal bekende kerkmusici.

Verbinding tussen kerk en wereld

Christiaan Winter: ‘Zijn muziek is – in de geest van de naamgever van de prijs – steeds naadloos toegesneden op de mogelijkheden en eigenheden van de opdrachtverstrekkende musici en ensembles.’

Volgens Anton Vernooij slaagt Wouter van Belle er ‘wonderwel in de eigen kwaliteiten van de hedendaagse religieuze muziek te verrijken en verdiepen vanuit meer profane en objectieve criteria. Hij brengt in zijn muziek op bijzondere wijze een verbinding tot stand tussen kerk en we- reld, en legt de zingende mens van vandaag een religieus lied in de keel, dat hem geheel en al zichzelf doet blijven.’

‘Aldus brengt hij tot stand wat ook Willem Vogel voor ogen heeft gestaan. Wat Willem [Vogel red.] deed met beide benen in de reformatorische traditie doet Wouter – een oecumenisch stadium verder – staande in de ‘una sancta’.’

Oecumenisch terrein

Wouter van Belle (1958) studeerde orgel en piano aan het (voormalige) Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Sinds 1 mei 1985 is hij hoofdorganist van de rooms-katholieke St.-Catharinakathedraal in Utrecht en begeleider van het Kathedrale Koor. Daarnaast is hij vaste begeleider van het Utrechts Toonkunstkoor en het Haagse Residentie Bachkoor.

Hij schrijft zowel muziek voor liturgisch als concertant gebruik, van acclamaties en liederen tot cantates. Daarin begeeft hij zich nadrukkelijk op oecumenisch terrein.

Van Belle componeert voor diverse bezettingen. Dat doet hij vaak in opdracht, zoals onder meer voor het Bonhoeffer Genootschap Nederland, Vocaal Ensemble The Gents, Kamerkoor Ad Parnassum en de Stichting Cellosonate Nederland. Zijn oeuvre omvat veel kerkmuziek naast een aantal grotere composities als Hymn to St. John the baptist voor koor en orgel en een liedcyclus voor bariton en pianotrio Stationen auf dem Wege zur Freiheit.

Missa Corona

Recent schreef hij de grote Martinus Cantate voor bariton, koor en orgel. Nog maar kort geleden verscheen zijn Missa Corona, een éénstemmige mis ter ere van de Heilige Corona, die zich binnen de geldende beperkingen in coronatijden laat zingen.

Uitreiking

De uitreiking van de prijs had in mei 2020 plaats zullen vinden tijdens het jaarlijkse Oecumenisch Liedfestival in de beide Magdalenakerken in Goes. Ondanks het uitstel van het festival tot oktober 2021, heeft men de bekendmaking van de prijs niet met een jaar willen opschorten. De bijbehorende uitreikingsceremonie zal op een later moment plaatsvinden. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500 verbonden.