William Byrd – Fantasy

Bij Valeur Ajoutée verscheen recent de Fantasy in a van de Engelse componist William Byrd (ca. 1540-1623). Uitgever Hugo Bakker verzorgde niet alleen een praktische uitgave van de beide bronnen van het werk, maar combineerde ze ook in een nieuwe editie.

Text Example

advertentie 

Byrds fantasie kent twee bronnen: het Fitzwilliam Virginal Book en een verzameling in het handschrift van Thomas Tomkins uit de Bibliothèque Nationale te Parijs (Fonds du Conservatoire, Rés. 1122). De beide bronnen vertonen grote verschillen, die vooral aan het licht komen op die plaatsen waar zich problemen voordoen in stemvoering of harmonie. Het vermoeden bestaat dat de schrijvers passages hebben ‘verbeterd’.

 

De uitgave is voorzien van een uitgebreide introductie en een kritische bericht.

 

William Byrd

Fantasy

 

Uitgave: Valeur Ajoutée
Nummer: –
Pagina’s: 27
Prijs: € 5,95
Bestellenwww.valeurajoutee.eu