07|04 Orgeltocht op Stille Zaterdag

Text Example

advertentieOp Stille Zaterdag, 7 april, wordt een orgeltocht georganiseerd, die dit jaar naar de Friese hoofdstad voert. Onder leiding van Sietze de Vries worden de Waalse Kerk, de Grote of Jacobijnerkerk en de Koepelkerk in Leeuwarden bezocht.

Het hoofdorgel van de Jacobijnerkerk werd door Christiaan Müller in 1727 voltooid. Het is in veel opzichten het kleinere zusje van de St. Bavo in Haarlem; zelfs de fronten zijn zeer verwant! Hoewel het instrument enkele malen gewijzigd is, o.a. door de firma Van Dam, geeft het orgel nog steeds een indrukwekkend getuigenis van de grote kwaliteiten van Müller. In de Waalse Kerk vinden we een kleiner instrument, dat veel uiterlijke kenmerken heeft van het orgel in de Jacobijnerkerk. Dit is ook geen wonder: de orgelmaker, Michaell Schwartzburg, was meesterknecht van Christiaan Müller en werkte als zodanig mee aan het orgel in de Jacobijnerkerk. Hij bleef na de voltooiing van het orgel in Leeuwarden en vestigde zich daar als zelfstandig orgelmaker. Het orgel van de Waalse kerk kwam in 1740 gereed en heeft een vorstelijk aanzien, passend bij de schenker: prinses Anna van Hannover. Ook dit instrument werd gewijzigd door de firma Van Dam.

Het orgel in de Koepelkerk vormt een groot contrast met beide voorgaande instrumenten: boven de kansel staat sinds 1977 een fors instrument van Jos. Vermeulen. Het orgel werd oorspronkelijk in 1935 gemaakt voor de Heilig Hart kerk te Tilburg. Het heeft een elektrische tractuur en een dispositie die typisch is voor de ‘Orgelbewegung’.

De orgeltocht begint om 13.00 uur in de Waalse kerk (Grote Kerkstraat 222), vanaf 12.30 uur is er koffie verkrijgbaar.

Sietze de Vries zal een en ander vertellen over de kerken en de orgels en ze daarna uitgebreid demonstreren met literatuur en improvisaties.

De kosten voor deelname zijn € 11, opgave bij Piet Alkema: ptalkema@planet.nl

© 2012 www.orgelnieuws.nl

© 2012 fotografie Ad Fahner (met dank!)