150 jaar Van Oeckelen-orgel Tolbert  

Op zaterdagmiddag 18 maart is het feest in Tolbert: het Van Oeckelen-orgel van de dorpskerk viert dan zijn 150e verjaardag.

Text Example

advertentiePetrus van Oeckelen plaatste in 1867 in het eeuwenoude kerkje een orgel met één klavier, aangehangen pedaal en acht registers. Het klankbeeld kan worden omschreven als zangrijk, elegant en krachtig; dat laatste met name door de stevige Trompet. Bij de ingebruikneming anderhalve eeuw geleden vond er ’s avonds een groot ‘orgel- en zangfeest’ plaats, met medewerking van de ‘onderscheiden [zingende] onderwijzers uit de nabuurschap’ en het plaatselijke zangkoor. Organist van dienst was schoolmeester R. Blomsma, die daarna ook meteen de vaste organist van de kerk werd.

Hergebruik
Het orgel verloor in de loop der tijd wat van zijn uiterlijke glans, terwijl het binnenwerk op den duur ook moest worden gerestaureerd. De laatste restauratie vond in 2001 plaats door Mense Ruiter. Bij die restauratie bleek dat Van Oeckelen niet alle onderdelen van het orgel nieuw heeft gebouwd. maar ook zaken heeft hergebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de windlade en wat 18e-eeuws pijpwerk.

Feest
Het jubileumfeest begint om 15.00 uur met een lezing door Peter van Dijk over leven en werk van Van Oeckelen. Daarna geeft Van Dijk een concert met muziek onder meer Bach, Mendelssohn, Van Eijcken en Guilmant. Van Dijk geldt inmiddels als dé kenner van Van Oeckelen en hoopt er in 2019 een boek over te publiceren.

Kabinetorgel
Overigens herbergt de kerk nog een jubilaris: het onlangs gerestaureerde Hess-kabinetorgel in het koorgedeelte van de kerk bestaat dit jaar 225 jaar. Dit orgel zal daarom op 18 maart ook te horen zijn. Evenwel zal de aandacht deze middag vooral gericht zijn op het ‘grote’ Van Oeckelen-orgel.

 

Het jubileumfeest wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Tolberter kerk en de plaatselijke beheerscommissie van de Stichting Oude Groninger Kerken.                                  

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.