5|4 Voorjaarsexcursie Organum Frisicum

Text Example

advertentieOp zaterdag 5 april organiseert Stichting Organum Frisicum een voorjaarsexcursie in de Noordoosthoek van Friesland.

Onder leiding staat Jan Jongepier, Theo Jellema en Broer de Witte wordt een bezoek gebracht aan:

• Moddergat, Gereformeerde Kerk, Bakker & Timmenga 1910

• Peasens, Hervormde Kerk, Gilman 1758

• Oosternijkerk, Hervormde Kerk (Hillebrand/van Gruisen 1814/1831)

• Oosternijkerk, Gereformeerde Kerk, Reil 1964

• Ternaard, Van Dam-orgel 1864 in Baderkas van ±1660

De excursie om 10.30 van start in de kerk van Moddergat; ontvangst tussen 9.45 en 10.30 uur in de kerk. In Peasens zal het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2008 worden aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Dongeradeel Mr. R. Cazemier.

Opgave voor de excursie kan door vóór 22 maart € 12 ,- p.p. (donateurs € 10,-) over te maken op Postbankrekening nummer 2377793 van de St. Org. Frisicum te Veenwouden onder vermelding van “voorjaars-excursie”. Als u ook de lunch wilt gebruiken dient u € 7,50 p.p. extra over te maken.

Meer informatie vindt u op de website van de stichting: www.organumfrisicum.nl of bij secretaris Ad Fahner, Eewal 60, 8911 GT te Leeuwarden. Telefoon (058) 212 78 74. E-mail adfahner@chello.nl

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie Ad Fahner