Cursus romantische orgelmuziek in Schagen

Text Example

advertentieIn het voorjaar van 2010 wordt in Schagen een cursus romantische orgelmuziek gegeven onder leiding van Tjeerd van der Ploeg. Op het Nicholson-orgel in de St. Christophoruskerk in Schagen wijdt hij cursisten in in aspecten van de romantische en vroeg moderne orgelliteratuur.

De cursus, georganiseerd door Orgelnetwerk Noord-Holland, beslaat drie zaterdagen in april en mei. Aan de orde komen:

De omgang met een romantisch orgel: registratieprincipes, het ‘vertalen’ van voor-geschreven registraties, zwelkastgebruik e.d.;

De techniek van het orgelspel: lichaamshouding, vinger- en voetzetting, diverse speelmanieren;

Registratie in relatie tot de meerdere stijlen;

Voordracht in relatie tot de verscheidene stijlen en genres (bespreking van gebruik en misbruik van agogiek, tempo, omgang met een grote akoestiek).

Wanneer?

De cursuszaterdagen zijn op 24 april, 8 en 22 mei van 10:30 uur tot 14:00 uur (tijdens een lunchpauze van12:00 uur -12:45 uur wordt voor koffie en thee gezorgd (wel zelf een lunch meenemen!).

Deelnemers & repertoire

Van deelnemers wordt verwacht dat ze enkele werken uit de romantiek voorbereiden. Daarbij valt te denken aan:

Duitse romantiek, o.a. Mendelssohn, Rheinberger, Reger, Karg-Elert, Hindemith;

Franse romantiek o.a. Franck, Pierné, Widor, Vierne, Tournemire, Dupré, Langlais;

Engels romantiek o.a. Smart, Stanford, Ireland, Parry, Howells, Whitlock, Vaughan Williams en

Nederlands en Belgisch repertoire o.a. Andriessen, Kint, Bijster, Monnikendam, Jongen en Peeters

Voorbereid repertoire graag van tevoren opgeven aan onderstaand adres.

Toehoorders

De cursus is ook interessant voor liefhebbers en amateurs om als toehoorder bij te wonen. U bent van harte welkom.

Het cursusinstrument

De cursus wordt gegeven op het Engels-romantische Nicholson-orgel uit 1882. Het heeft 31 stemmen verdeeld over 3 manualen (C-g3) en pedaal (C-f1). Zie ook www.nicholsonschagen.nl

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 35 per dag, voor alledrie de cursusdagen € 90.

Conservatoriumstudenten betalen € 30 per cursusdag en € 75 voor drie dagen.

Toehoorders betalen respectievelijk € 15 en € 40.

Opgave en inlichtingen

Orgelnetwerk Noord-Holland

Schoffelstraat 39

1825 MB Alkmaar

telefoon (072) 561 19 43

email gfprins@telfort.nl

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie: www.orgelfotografie.nl