Grootste frontpijp orgel Kathedraal Roermond geplaatst

Plaatsen grootste orgelpijp in het gerestaureerde orgel
Plaatsen grootste orgelpijp in het gerestaureerde orgel van de kathedraal in Roermond De orgelpijp werd op zijn plaats getakeld nadat Bischop Wiertz de orgelpijp had ingezegend

Met het plaatsen van de grootste orgelpijp is op vrijdag 8 april de opbouwfase van de renovatie van het orgel in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond van start gegaan. Nadat bisschop Wiertz van Roermond de frontpijp had ingezegend werd de prestant door de orgelmakers van Verschueren Orgelbouw naar zijn plaats getakeld.

Text Example

advertentieIn de Roermondse kathedraal wordt momenteel gebouwd aan een nieuw orgel. Het vorige instrument uit de jaren vijftig – geheel naar de trend van die tijd – het orgel gebouwd met een electro-pneumatisch tractuursysteem – verkeerde in slechte conditie en had te kampen met de gevolgen van de problematische opbouw. Er werd besloten een nieuw orgel te bouwen met van bestaande onderdelen. In 2014 is het binnenwerk van het vorige orgel gedemonteerd en in 2015 is een de gefaseerde bouw van het nieuwe instrument van start gegaan. Het nieuwe kathedraalorgel krijgt 35 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal.

Plaatsen grootste orgelpijp in het gerestaureerde orgel van de kathedraal in Roermond De orgelpijp werd op zijn plaats getakeld nadat Bischop Wiertz de orgelpijp had ingezegend
Onder grote belangstelling werd de grootste orgelpijp op zijn plaats gezet na eerst te zijn gezegend door bisschop Wiertz (zie ook foto boven).

Door talrijke giften van particulieren, fondsen en stichtingen heeft de Stichting Renovatie Kathedraal Roermond voor de restauratie en vernieuwing van het orgel inmiddels drie ton binnen. Om de eerste drie fasen af te maken moet komend jaar nog 150.000 euro bijeen worden gebracht. Daarmee kan het Bovenwerk integraal worden afgewerkt. De stichting hoopt over een jaar de eerste klanken uit het nieuwe kathedraalorgel te kunnen laten klinken. Daarna volgt de slotfase die moet leiden tot de uitbouw van het orgel (fase IV: Hoofdwerk en fase V: Pedaal) tot een concertorgel.

 

Plaatsen grootste orgelpijp in het gerestaureerde orgel van de kathedraal in Roermond De orgelpijp werd op zijn plaats getakeld nadat Bischop Wiertz de orgelpijp had ingezegend
Orgelmakers van Verschueren Orgelbouw plaatsen de grootste frontpijp in de middentoren van de orgelkas die van het vorige instrument uit de jaren 5o behouden is gebleven.

De inzegening werd door bisschop Wiertz tijdens een korte bijeenkomst verricht. Hoboïste Steffie van Pol en organist Jean Pierre Steijvers (kistorgel) verleenden hun medewerking bij de muzikale opluistering van de bijeenkomst.

 

Zie ook

Roermond krijgt vernieuwd kathedraalorgel (meer informatie over de orgelplannen)
Open Orgeldag in kathedraal Roermond (met 3D-model van het interieur en foto van de klavieren)