Leoš Janá?ek (arr. Bert van Stam): Sinfonietta

janacek sinfonietta for organ

Zelf was de Tsjech Leoš Janá?ek (1854-1928) behalve componist ook organist. Veel schreef hij niet voor orgel. De orgelsolo uit zijn Glagolitische Mis genoot evenmin wel zekere bekendheid.

Text Example

advertentie 

Buiten de orgelwereld geldt Janá?eks Sinfonietta als een van zijn bekendste werken. Hij schreef deze ‘kleine symfonie’ voor groot orkest in 1926 ter gelegenheid van een turnfestival. Het enigszins militair geïnspireerde werk werd door Bert van Stam getranscribeerd voor orgel.

 

‘De blokmatige opzet en omvang van het werk maken het geschikt voor een orgelbewerking, waarbij de fanfareklanken goed tot hun recht komen met de tongwerken van het orgel’, schrijft Van Stam in het voorwoord van deze uitgave van Valeur Ajoutée. Hij schrijft voor uitvoering van deze transcriptie ook een uitgebreide drieklaviers dispositie voor (afgedrukt in het tweetalige voorwoord) met een keur aan tongwerken en zwelkast met strijkers en aliquoten.

 

Janacek Sinfonietta arr Van Stam

 

Wie wil weten hoe het werk onder de organistenhanden van de transcribent klink, raadplege deze YouTube-video, waarop hij Sinfonietta speelt op het onbescheiden gedisponeerde Adema-orgel van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.

 

 

 

Leoš Janá?ek / Bert van Stam

Sinfonietta

 

Uitgave: Valeur Ajouté
Nummer: –
Pagina’s:
34
Prijs: € 19,95
Bestellen: www.valeurajoutee.eu