Najaarsexcursie Stichting Organum Frisicum

Het Mitterreither-orgel van de Koepelkerk te Berltsum, © Johan Sjoukema

Op zaterdag 29 september vindt de traditionele najaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum plaats.

Text Example

advertentieDe tocht voert dit jaar langs orgels in Dronryp, Ingelum, Berltsum en Menaam. Reisleiders zijn Theo Jellema en Peter van der Zwaag.

Deelname kost € 15 (donateurs) of € 20 (niet-donateurs) p.p. Jongeren onder de 16 jaar mogen gratis mee. Wie gebruik wil maken van een verzorgde lunch, betaalt € 10 p.p. extra.

Aanmelding geschiedt door het betreffende bedrag over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer.

 

Website Organum Frisicum