Noord-Brabantse najaarsexcursie naar orgels in Handel, Gemert en Boxmeer

Smits-orgel (1833), Kerk van Sint-Jans Onthoofding, te Gemert | © Wim van der Ros

De najaarsexcursie van de Brabantse Orgelfederatie (BOF) gaat op zaterdag 13 oktober naar het noordoosten van de provincie Noord-Brabant. Er worden vier historische orgels bezocht in Handel, Gemert en Boxmeer.

Text Example

advertentieDe excursie start om 10.00 uur (ontvangst vanaf 09.30 uur)  bij het zeventiende-eeuwse orgel in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Handel. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het Smits-orgel uit 1833 in de kerk van Sint-Jans Onthoofding in Gemert. Gerard Habraken neemt de orgelbespelingen van het ochtenddeel voor zijn rekening.

Middag
Na een lunch op eigen gelegenheid speelt het middagdeel zich geheel af in Boxmeer. Om 14.00 uur wordt het Knipscheer-orgel in de Protestantse Kerk gepresenteerd. De excursie besluit in de Sint-Petrusbasiliek met een bespeling van het Bremser-/Verschueren-orgel. Tommy van Doorn zal de beide Boxmeerse orgels bespelen.

Aanmelden
Aanmelden voor deelname kan via 
excursie@brabantorgel.nl. De kosten bedragen € 25 per persoon, te voldoen bij de aanvang van de excursie in Handel. Deelnemers ontvangen naast een programmaboekje bij aanvang later op de dag een recent opgenomen ‘portret-cd’ van het Smits-orgel in Gemert (gevat in een A5-boekje) en een ‘excursie-cd’ waarop de orgels van Handel en Boxmeer te beluisteren zijn.

Deze excursie wordt  georganiseerd in een samenwerking tussen de BOF, de afdeling Noord-Brabant van de KVOK en het maandblad De Orgelvriend.