Orgelbespelingen Dorpskerk Huizum

Van Dam-orgel dorpskerk huizum

Onder de noemer ‘It lûd fan Van Dam’ vinden er op de eerste vrijdag van de maanden april, mei en juni orgelbespelingen plaats op het Van Dam-orgel in de Dorpskerk van Huizum (Leeuwarden). Het is de eerste serie concerten sinds de restauratie van het orgel door de firma Bakker & Timmenga.

Text Example

advertentie 

De eerste bespeling wordt op 1 april verzorgd door Johan Zijlstra. Op 6 mei nemen Ulbe Tjallingii en Fedde Tuinstra op de orgelbank plaats. Sebastiaan Schippers sluit op 3 juni de serie af. De bespelingen beginnen om 17.00 uur. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage voor de organist wordt op prijs gesteld.

 

Meer informatie

• dorpskerkhuizum@gmail.com
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

 

© 2016 beeld: Peter Popken