Orgeldag Noord-Nederland 2017 op zaterdag 13 mei

Lohman orgel protestantse kerk farmsum
Lohman-orgel Farmsum | © foto Gérard van Betlehem

De tweede zaterdag in mei wordt al vele jaren in de agenda van orgelliefhebbers gereserveerd voor de Orgeldag Noord-Nederland. Meer dan honderd kerken en orgels in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn deze dag geopend. Daarbij kunnen de – veelal historische – orgels worden bespeeld. In 2017 valt de orgeldag op 13 mei.

Text Example

advertentieDe Orgeldag Noord-Nederland begon in 1977 als Open Orgeldag in Leens. In de loop der jaren is het evenement uitgegroeid tot een orgeldag in de drie noordelijke provincies. Nog steeds vindt de organisatie plaats vanuit Leens. De Stichting Hinszorgel Leens maakt het met de orgeleigenaren mogelijk om op deze dag orgels te laten bespelen door geïnteresseerde orgelliefhebbers voor wie deze instrumenten om uiteenlopende redenen vaak moeilijk toegankelijk zijn. Veel (amateur)organisten laten die kans niet voorbijgaan: de orgeldag is telkens een groot succes.

Farmsum
Vooral de beroemde instrumenten en de orgels die recent zijn gerestaureerd mogen zich in grote belangstelling verheugen. Terug in de lijst bespeelbare orgels is dit jaar het vorig jaar na restauratie weer in gebruik genomen Lohman-orgel in Farmsum. Voor het tweede jaar op rij staat het Schnitger-orgel in de Martinikerk op de lijst. Nieuwkomer op de speellijst is het achttiende-eeuwse kabinetorgel dat sinds vorig jaar staat opgesteld in het koor van de Petruskerk in Leens

Naast de meer dan honderd deelnemende kerken doen ook Mense Ruiter Orgelmakers hun deuren open voor het publiek. Niet meer in Zuidwolde, maar in de sinds kort betrokken, nieuwe werkplaats aan de Rijksweg 167, 9792 PD te Ten Post. Voor een bezoek aan de orgelmakerij is aanmelding niet noodzakelijk.

Aanmelden
Voor wie zelf wil spelen is aanmelden  noodzakelijk. Vanaf 1 april is op de website van Stichting Hinszorgel Leens te zien welke orgels in 2017 deelnemen aan de orgeldag. De kerken en de orgels zijn in de regel open tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Wie zijn of haar keuze heeft kunnen kan dat op donderdag 6 april en vrijdag 7 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur kenbaar maken, uitsluitend via telefoonnummer (06) 57 61 52 09. De kosten bedragen € 20,00 per persoon, ongeacht het aantal te bespelen orgels. De speeltijd is een half uur per orgel.

Slotconcert
De dag wordt om 17.00 uur afgesloten met een concert door Sietze de Vries in de Petruskerk te Leens.

Meer informatie & spelregels zijn te vinden op
Hinsz-orgel Leens

 

© 2017 fotografie Gérard van Betlehem