Orgelkunst – december 2007

Text Example

advertentieTijdens de jubileumviering ter gelegenheid van dertig jaar Orgelkunst werd op 9 december jongstleden in de voormalige abdijkerk Vlierbeek (B) het decembernummer 2007 voorgesteld. Het is opnieuw een themanummer geworden, ditmaal rond historische orgels van de stad Leuven.

In een eerste bijdrage beschrijft orgelmaker Joris Potvlieghe de grote onderhoudswerken die gerealiseerd zijn aan het Goltfuss-orgel anno 1692 in de St.-Jan-de-Doperkerk te Leuven. Verder gaat hij in op de betekenis van Goltfuss en de architecturale en bouwtechnische kenmerken van het instrument.

Luk Bastiaens vervolgt met een tweede artikel dat gewijd is aan het Jean-Baptiste Le Picard-orgel (ca. 1737) in de Onze-Lieve-Vrouwkerk Vlierbeek te Leuven dat in 2006 werd gerestaureerd door de Manufacture d’orgues Thomas uit Ster-Francorchamps.

Orgelmaker Gerard Pels heeft voor dit themanummer een werkstuk geschreven over het Theodoor Smet-orgel uit 1829 in de predikherenkerk te Leuven, thans cultureel centrum.

Gilbert Huybens vervolgt in het themanummer met drie bijdragen. In een eerste bijdrage schetst hij de orgelhistoriek en het muziekleven in de Leuvense St.-Kwintenskerk waar in 1804 door Van Peteghem een orgel werd gebouwd dat dringend van verder verval dient gevrijwaard te worden.

In een tweede artikel met als titel “Leuvense orgelkroniek 1430-1792” worden een veertigtal orgels voorgesteld die in deze periode op het grondgebied van de oude stad Leuven werden geplaatst.

Zijn laatste bijdrage “au désir de tout connaisseur” gaat over twee nieuwe orgels (1843 en 1880) die gebouwd werden voor het jezuïetenklooster in Gent. Het orgel uit 1880, gebouwd door Aristide Cavaillé-Coll, werd in 1959 verhuisd naar het jezuëtenhuis te Leuven.

Bij dit themanummer werd opnieuw een cd gevoegd waarop Luk Bastiaens werken vertolkt op het Goltfussorgel uit 1692 en het Le Picard-orgel van ca. 1737 te Vlierbeek. Naast enkele werken van Brusselse hofcomponisten uit de 17de eeuw wordt eveneens werk ten gehore gebracht van Leuvense musici uit de 18de eeuw.

Tenslotte is in dit nummer ook een interview opgenomen met Daniel Roth, naar aanleiding van zijn 65e verjaardag dat werd opgetekend door Michael Grüber.

Heel veel prachtige foto’s, waaronder vele in kleur, maken van dit themanummer een uniek document.

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl